Polityka prywatności

Bez niespodzianek!

We’ll only ever collect, use and share your information in ways that are described in this policy.

Zapewnimy bezpieczeństwo Twoich danych.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam podajesz.

Informacje na temat niniejszej polityki

Wraz z naszymi Zasadami użytkowania i Zasadami dotyczącymi plików Cookie niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku na wszystkich naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i innych usługach. Od czasu do czasu sprawdzamy niniejszą politykę, aby upewnić się, że jest ona aktualna. Jeśli wprowadzamy zmiany, zamieszczamy najnowszą wersję tutaj. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy użytkownika, gdy następnym razem uzyska dostęp do naszych usług lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Informacje o użytkowniku wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, gdy jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług, gdy jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania praw lub obowiązków prawnych lub do zwykłych celów biznesowych, takich jak określone w niniejszej polityce.

Które dane osobowe gromadzimy?

O każdym, kto korzysta z naszych usług, są zbierane, przechowywane i przetwarzane informacje. Nie gromadzimy jednak danych, które nie są nam potrzebne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Przechowujemy dane użytkowników tylko tak długo, jak tego potrzebujemy lub musimy przechowywać je zgodnie z prawem. Następnie usuwamy je lub anonimizujemy, aby nie można było zidentyfikować użytkownika. Traktujemy dane w różny sposób, w zależności od tego, do czego są wykorzystywane, ale w każdej chwili można poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych.

Kiedy dane osobowe użytkowników są udostępniane lub gromadzone przez osoby trzecie?

Udostępniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy użytkownik o to poprosi, gdy jest to niezbędny element prowadzenia z nim interesów i świadczenia usług lub gdy jest to konieczne z prawnego punktu widzenia. Firmy, w których użytkownik rezerwuje bilety za pośrednictwem Skyscanner (np. linie lotnicze lub hotele), gromadzą dane zgodnie z własnymi zasadami. Czasami firmy reklamujące się za pośrednictwem naszych usług mogą również zbierać informacje o użytkowniku (więcej informacji znajduje się w sekcji „Czy korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii?”). Wreszcie firmy, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług, również zbierają i wykorzystują dane w naszym imieniu.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika?

Ochrona prywatności użytkowników jest integralną częścią naszej kultury organizacji, a my stosujemy połączenie standardowych w branży metod ochrony prywatności.

Gdzie przechowujemy informacje użytkowników?

Dane użytkownika są bezpiecznie przechowywane w centrach danych na całym świecie – dokładna lokalizacja zależy od tego, gdzie użytkownik znajduje się, gdy korzysta z serwisu Skyscanner. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez dostawców, którzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenia umowne dla przetwarzanych przez nich informacji. Czasami dane użytkownika mogą być przechowywane w krajach o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa, ale zawsze upewniamy się, że ich standardy są zgodne z naszymi.

W jaki sposób dane użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?

Podczas korzystania z naszych usług wyświetlane są różne reklamy, a w przypadku korzystania z innych platform mogą być również wyświetlane reklamy Skyscanner. Reklamy te mogą pochodzić od nas lub od osób trzecich i mogą być spersonalizowane, aby uczynić je bardziej odpowiednimi dla użytkownika. Informacje wykorzystywane do personalizacji reklam, które użytkownik widzi, mogą obejmować dane o tym, czego szukał w serwisie Skyscanner lub ogólne informacje o lokalizacji na poziomie miasta lub lotniska, ale nigdy nie zawierają imienia i nazwiska użytkownika, danych kontaktowych lub innych informacji, które umożliwiłyby jego identyfikację w świecie offline. Jeśli użytkownik chce zarządzać sposobem, w jaki informacje o nim są wykorzystywane do celów reklamowych, może dowiedzieć się więcej z naszych Zasad dotyczących plików cookie znajdujących się poniżej.

Czy używamy plików cookie lub podobnych technologii?

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii w ramach dostarczania, optymalizacji, personalizacji i analizy naszych usług oraz do celów reklamowych.

Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?

Jeśli użytkownik posiada konto Skyscanner, może w każdej chwili uzyskać dostęp, edytować, pobierać lub usuwać kluczowe dane osobowe związane z jego profilem, przechodząc do swojego profilu. Stąd można również zarządzać preferencjami dotyczącymi subskrypcji i reklam.
Użytkownicy mają również prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy. Szczegółowo wyjaśniamy je poniżej. Można skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Usługi Skyscanner są świadczone przez Skyscanner Limited, spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.
Skyscanner Limited jest administratorem danych wszelkich informacji zebranych od użytkownika za naszym pośrednictwem.
Numer rejestracyjny naszej spółki to: 04217916
Adres naszej siedziby to: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom, WC1B 3AU.