Polityka prywatności

Bez niespodzianek!

Bez niespodzianek!

Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje o użytkowniku wyłącznie w sposób opisany w niniejszych zasadach.

Zapewnimy bezpieczeństwo Twoich danych.

Zapewnimy bezpieczeństwo Twoich danych.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam podajesz..

Zawsze masz wszystko pod kontrolą.

Zawsze masz wszystko pod kontrolą.

W każdej chwili możesz zaktualizować swój profil i preferencje komunikacyjne, odwiedzając swój profil.

Informacje na temat niniejszej Polityki

Wraz z naszymi Warunkami użytkowania i Polityką plików Cookie, niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku na wszystkich naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i innych usługach. Od czasu do czasu sprawdzamy niniejszą Politykę, aby upewnić się, że jest ona aktualna. Jeśli wprowadzamy zmiany, zamieszczamy jej najnowszą wersję tutaj. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy o tym użytkownika, gdy następnym razem uzyska dostęp do naszych usług lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W niniejszej polityce wielokrotnie używa się pojęcia „dane osobowe”. Rozumiemy przez to wszelkie informacje dotyczące użytkownika jako możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje, które mogą same w sobie identyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, trasa podróży, adres protokołu internetowego („IP”), zawartość plików cookie lub identyfikatory urządzeń, jak również informacje, które mogą nie być same w sobie identyfikatorami użytkownika, ale które przechowujemy wraz z takimi identyfikatorami, na przykład sposób korzystania przez użytkownika z naszych usług lub kraj, w którym przebywa on w trakcie korzystania z nich.

Możemy mówić tylko za siebie, więc niniejsza polityka nie obejmuje zbierania ani wykorzystywania dotyczących Ciebie informacji przez linie lotnicze, biura podróży online, hotele, wypożyczalnie samochodów lub inne biura podróży (nazwijmy je „Dostawcami Usług dla Podróżujących”), których oferty prezentujemy. Oznacza to, że podczas dokonywania rezerwacji u Dostawcy Usług dla Podróżujących informacje o Tobie będą przez niego przetwarzane zgodnie z jego własną polityką prywatności i warunkami. Ale nie martw się, zawsze podamy Ci linki, abyś mógł je przeczytać przed dokonaniem rezerwacji.

Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Informacje o użytkowniku wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, gdy jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług, gdy jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania praw lub obowiązków prawnych lub do zwykłych celów biznesowych, takich jak określone w niniejszej polityce.

Kiedy musimy to zrobić, aby świadczyć nasze usługi lub umożliwić wykonanie umowy, którą użytkownik zawarł lub którą zawiera, na przykład dokonując rezerwacji u nas lub u Dostawcy Usług dla Podróżujących.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do realizacji umów.

 • Zapewnienie dostępności i możliwości korzystania z naszych usług na określonym urządzeniu, na przykład poprzez zmianę sposobu wyświetlania informacji w zależności od typu urządzenia.
 • Generowanie wyników wyszukiwania dokonanego przez użytkownika, np. prezentacja opcji dla lotu, hotelu lub wynajmu samochodów, które najlepiej spełniają wymagania użytkownika.
 • Przy wyborze Dostawcy Usług dla Podróżujących, u którego użytkownik chce dokonać rezerwacji:
  • przekierowanie użytkownika na jego platformę wraz z wszelkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi rozpoznanie użytkownika i wybraną przez niego opcją podróży w serwisie Skyscanner, w tym danymi dotyczącymi przeglądarki lub urządzenia oraz szczegółami wyszukiwania dotyczącymi podróży; lub
  • umożliwienie dokonania tej rezerwacji w ramach naszych usług, co będzie wiązało się z zebraniem i przekazaniem przez nas temu Dostawcy Usług dla Podróżujących wszelkich informacji niezbędnych do przetworzenia rezerwacji, w tym danych kontaktowych, danych paszportowych lub identyfikacyjnych oraz danych dotyczących płatności.
 • Kontaktowanie się z użytkownikiem poprzez wiadomości, powiadomienia lub alerty niezbędne do świadczenia żądanych usług, takich jak wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji lub inne istotne informacje, takie jak alerty o statusie lotu oraz powiadomienia o zmianach lub aktualizacjach naszych usług lub niniejszych zasad, naszej Polityki plików cookie lub naszych Zasad użytkowania.
 • Odpowiadanie na wysłane przez użytkownika wiadomości, np. za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta lub na portalach społecznościowych.
 • Pokazywanie opinii, obrazów, innych treści i materiałów, które użytkownik przesłał do spółki Skyscanner lub Usług Skyscanner (poniżej nazywamy je „Treściami Użytkownika”), i udostępnianie użytkownikowi narzędzi do zarządzania i usuwania tych treści.
 • Jeśli użytkownik założył u nas konto – utrzymywanie konta, administrowanie nim oraz zapewnienie jego aktualności i dostępności.

Ulepszanie lub optymalizacja naszych usług oraz ochrona lub wspieranie w inny sposób naszych uzasadnionych interesów. Obejmuje to dość poważne powody, takie jak zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa, ale także bardziej przyjemne, takie jak udoskonalanie produktów, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej ulepszać serwis Skyscanner dla naszych podróżnych.

Nasze uzasadnione interesy.

 • Cele bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom, na przykład poprzez przechowywanie podzbioru informacji o płatnościach, takich jak ostatnie 4 cyfry numeru karty kredytowej i adres IP, z którego zlecono płatność, lub w celu ochrony naszych usług przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych interfejsów API lub zautomatyzowanych agentów oprogramowania;
 • Identyfikowanie i usuwanie usterek w naszych usługach lub obszarach wymagających poprawy poprzez wykorzystanie informacji takich jak typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja i język oraz ogólne działania witryny wraz z wszelkimi konkretnymi informacjami zwrotnymi przekazanymi nam ewentualnie przez użytkownika;
 • Świadczenie usług obsługi klienta lub pomocy w związku z wszelkimi pytaniami lub problemami napotkanymi przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Na przykład, chociaż to ostateczny Dostawca Usług dla Podróżujących odpowiada wobec użytkownika za wszelkie problemy związane z lotem, hotelem lub inną usługą dla podróżujących, którą użytkownik zarezerwował za pośrednictwem serwisu Skyscanner, jeśli użytkownik lub Dostawca Usług dla Podróżujących skontaktuje się z nami w sprawie problemu z rezerwacją, będziemy musieli użyć niektórych Twoich danych osobowych, aby móc Ci pomóc.
 • Zrozumienie i ocena tego, w jaki sposób, kiedy i dlaczego ludzie korzystają z serwisu Skyscanner w celu świadczenia, oceny, doskonalenia i optymalizacji naszych usług. Na przykład:
  • monitorowanie liczby użytkowników, którzy przekierowują lub dokonują rezerwacji u Dostawców Usług dla Podróżujących oraz szczegółów dotyczących odpowiednich opcji podróży wybieranych do celów dokumentacji handlowej i analityki biznesowej;
  • analizowanie na poziomie połączonym (zagregowanym), co różne grupy użytkowników przeglądają lub co klikają podczas korzystania z naszych usług, aby lepiej zrozumieć, które funkcje lub funkcjonalności są bardziej popularne lub pomocne niż inne;
  • przeglądanie i moderowanie Treści Użytkownika przesłanych przez użytkowników do Usług Skyscanner;
  • przeprowadzanie testów A/B, które wyświetlają alternatywne wersje naszych usług dla różnych grup użytkowników, w celu oceny pozytywnego lub negatywnego wpływu takich zmian na doświadczenia naszych użytkowników związane z korzystaniem z naszych usług. Na przykład możemy zmienić stopień wyeksponowania przycisku, jego kolor lub umiejscowienie dla różnych użytkowników odwiedzających naszą witrynę, aby pomóc nam zrozumieć, jak ułatwić korzystanie z naszych usług lub skuteczniej zwrócić uwagę użytkowników na najważniejsze informacje; oraz
  • mierzenie skuteczności komunikacji poprzez rejestrowanie i analizowanie czy wiadomości e-mail, które wysłaliśmy do użytkowników, zostały otwarte;
 • Personalizacja naszych usług, aby korzystanie z nich było jak najbardziej pomocne, wydajne i istotne dla użytkownika. Na przykład:
  • dzięki korzystaniu z plików cookie (ciasteczka) możemy zapamiętać preferencje językowe i walutowe użytkownika, a także spersonalizować jego doświadczenie, wyróżniając lub sugerując pewne informacje lub opcje podróży, które naszym zdaniem – w oparciu o historię wyszukiwania i korzystania przez użytkownika z naszych usług i serwisu Skyscanner – mogą być dla niego istotne;
  • jeśli użytkownik poprosił nas o wysyłanie biuletynów lub innych materiałów marketingowych, możemy dostosować czasy lub treść tych biuletynów do tego, co naszym zdaniem będzie dla niego najbardziej interesujące, na przykład korzystając z faktu, że użytkownik niedawno szukał lotu do Barcelony, możemy zapytać, czy chce także w Barcelonie znaleźć hotel;
  • możemy wykorzystać informacje o lokalizacji użytkownika do przewidzenia, z którego lotniska prawdopodobnie będzie on chciał wylecieć lub na które wrócić; oraz
  • wyświetlanie odpowiednich reklam dotyczących naszych usług lub innych usług, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące. Na przykład jeśli wiemy, że użytkownik niedawno wyszukał lot do danej lokalizacji, możemy wyświetlić wiadomość z zapytaniem, czy chce wyszukać hotel lub samochód w tej samej lokalizacji. Patrz „W jaki sposób dane dotyczące użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?” poniżej, aby uzyskać więcej informacji;
  • personalizacja doświadczenia użytkownika wymaga od nas stworzenia profilu i harmonogramu jego aktywności w ramach naszych usług. Dbamy jednak o to, aby nasza działalność nie wiązała się z tworzeniem profili lub automatycznym podejmowaniem decyzji, które mogłyby mieć dla użytkownika jakiekolwiek skutki prawne lub inne istotne konsekwencje.
 • Informowanie o strategicznych decyzjach biznesowych poprzez tworzenie zbiorczych (zagregowanych) baz zanonimizowanych danych, które pozwalają nam na generowanie pomocnych informacji na temat wzorców lub trendów w branży turystycznej. Możemy na przykład wykorzystać dane wyszukiwania do monitorowania popytu na poszczególne cele podróży, aby upewnić się, że informacje na temat cen i opcji podróży, których poszukują nasi użytkownicy, są dostępne w ramach Usług Skyscanner. Informacje te są również użyteczne dla Dostawców Usług dla Podróżujących, ponieważ umożliwiają im zidentyfikowanie nowych tras lub lokalizacji, na które istnieje zapotrzebowanie, oraz oferowanie konkurencyjnych cen.
 • Rozpatrywanie podania lub potencjalnego podania o pracę w serwisie Skyscanner, które użytkownik może złożyć. Na przykład:
  • w takich okolicznościach wykorzystamy dane użytkownika do oceny przydatności kandydata na dane stanowisko oraz do komunikowania się z nim w trakcie całego procesu rekrutacji, np. wysyłając do wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat stanowiska lub oferty pracy oraz organizując lub prowadząc rozmowy kwalifikacyjne;
  • w zależności od tego, jak daleko kandydat zajdzie w procesie rekrutacji, wykorzystamy informacje zawarte w jego podaniu w celu sprawdzenia referencji i doświadczenia, wykorzystania dokumentów weryfikujących i identyfikacyjnych do celów kontroli bezpieczeństwa, potwierdzenia przydatności i prawa do pracy oraz ewentualnego zorganizowania podróży w celu przyjazdu do nas i odbycia z nami rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas ubiegania się o pracę przekażemy w procesie rekrutacji.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadniony interes, robimy to tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest istotne, adekwatne i ograniczone do tego, co jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone. Oczywiście zawsze dbamy o to, aby nasze uzasadnione interesy nie wpływały w nieuczciwy sposób na prawa i wolności użytkownika.

Kiedy uzyskamy zgodę użytkownika.

Zgodę użytkownika uzyskujemy w celach takich jak:

 • wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących usług, o które użytkownik poprosił, takich jak alerty cenowe;
 • wysyłanie do użytkownika bezpośrednich komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień typu push lub innych środków, o ile użytkownik wyraził na to zgodę;
 • przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu użytkownika, jeżeli wymaga to jego zgody; oraz
 • przechowywanie i analiza spostrzeżeń i opinii użytkownika, jeżeli wyrazi on zgodę na udział w indywidualnych testach użytkowników.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę, korzystając z odpowiedniej funkcji systemu lub kontaktując się z nami.

W sytuacjach, w których jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania naszych praw lub obowiązków prawnych.

Możemy przechowywać i wykorzystywać informacje o użytkowniku do celów związanych z ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami i audytami. Na przykład możemy przechowywać informacje w sytuacjach wymaganych przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez nakaz sądowy lub organ kontrolny; Gdy użytkownik korzysta ze swoich praw w zakresie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania, możemy zażądać od niego dokumentów identyfikacyjnych i weryfikacyjnych w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Które dane osobowe gromadzimy?

O każdym, kto korzysta z Usług Skyscanner, są zbierane, przechowywane i przetwarzane informacje. Nie gromadzimy jednak danych, które nie są nam potrzebne.

Bez odpowiednich informacji nie możemy pomóc użytkownikowi zaplanować i zarezerwować wymarzonej podróży. Gdy zatem użytkownik korzysta z Usług Skyscanner, musimy gromadzić, przechowywać i udostępniać jego niektóre dane osobowe oraz prosić go o wyrażenie na to zgody zgodnie z niniejszymi zasadami. Gromadzimy informacje na trzy sposoby:

Użytkownik przekazuje je nam dobrowolnie.

Informacje, które podaje nam użytkownik, mogą obejmować dane osobowe potrzebne do zarezerwowania podróży dla niego i innych osób. Począwszy od dat i miejsca docelowego, które użytkownik wybierze podczas wyszukiwania, aż po podstawowe dane dotyczące dokonania rezerwacji u Dostawcy Usług dla Podróżujących, takie jak imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe. Może to również obejmować takie treści, jak opinie lub zdjęcia przesyłane do naszych usług w celu udostępnienia ich innym podróżnym. Co najważniejsze, za każdym razem to sam użytkownik decyduje, czy poda nam tego rodzaju informacje.

Generujemy je lub pobieramy automatycznie.

Podczas korzystania z naszych usług automatycznie generujemy lub gromadzimy pewne informacje z komputera lub urządzenia. Obejmuje to takie informacje, jak adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu i przeglądarce, z których korzysta w celu uzyskania dostępu do naszych usług, adres URL strony internetowej, z której użytkownik uzyskał do nas dostęp, oraz strony osób trzecich, które użytkownik odwiedza po kliknięciu łączy, aby opuścić witrynę Skyscanner. Dotyczy to również szczegółowych informacji na temat rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu Skyscanner. Możemy również znać lokalizację użytkownika z telefonu komórkowego lub adresu IP. Pomaga nam to usprawniać działanie serwisu i przedstawiać użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Otrzymujemy je od osób trzecich

Czasami otrzymujemy informacje o użytkowniku od osób trzecich, w zależności od tego, w jaki sposób uzyskuje on z nami kontakt. Na przykład, gdy wchodzi na naszą stronę za pośrednictwem partnera promocyjnego lub loguje się na swoje konto w Skyscanner za pośrednictwem sieci społecznościowej. Jeśli nastąpiło przekierowanie na stronę internetową lub aplikację Dostawcy Usług dla Podróżujących w celu dokończenia rezerwacji, możemy zebrać od niego informacje o tym, czy użytkownik zdecydował się na podróż i co zarezerwował.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i żadna osoba w tym wieku nie może przekazać żadnych informacji w ramach naszych usług, na ich platformie ani za ich pośrednictwem. Nie zbieramy danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat i usuwamy wszelkie informacje, o których dowiedzieliśmy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy je nie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka ani nie za jego wyraźną zgodą.

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług, możemy gromadzić lub przetwarzać poniższe kategorie danych osobowych na trzy różne sposoby opisane powyżej.

 • Dane do kontaktu:
  • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne informacje.
 • Dane identyfikacyjne:
  • takie jak kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który może zawierać informacje takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, status imigracyjny, obywatelstwo czy data urodzenia.
 • Informacje o płatnościach:
  • takie jak numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności i kod weryfikacyjny podany podczas rezerwacji podróży za pośrednictwem naszych usług.
 • Informacje dotyczące podróży i rezerwacji:
  • takie jak numer referencyjny rezerwacji, historia rezerwacji, dane dotyczące przelotu pasażera („PNR”), informacje o tożsamości lub paszporcie oraz trasa podróży.
 • Dane demograficzne:
  • wiek, płeć, lokalizacja i preferowany język użytkownika korzystającego z naszych usług.
  • W przypadku ubiegania się o pracę w Skyscanner możemy poprosić o pewne informacje w celu monitorowania różnorodności (np. rasa i pochodzenie etniczne).
 • Informacje o urządzeniu i lokalizacji:
  • ogólne informacje z urządzenia, takie jak adres IP, typ, marka, model i system operacyjny urządzenia;
  • konkretne dane lokalizacyjne oparte na danych GPS z urządzenia mobilnego (w przypadku udzielenia nam dostępu do tych informacji za pośrednictwem ustawień urządzenia); oraz
  • lokalizacja niespecyficzna w oparciu o adres IP.
 • Informacje profilujące oraz o korzystaniu:
  • historia wyszukiwania w serwisie Skyscanner i preferencje dotyczące podróży;
  • sposób interakcji z naszymi usługami, w tym czas spędzony w naszej witrynie i/lub aplikacji oraz strony i funkcje, do których użytkownik uzyskał dostęp lub z których korzystał;
  • linki, które użytkownik kliknął w celu przekierowania do lub z naszych usług, w tym tożsamość Dostawcy Usług dla Podróżujących, do którego nastąpiło przekierowanie, oraz wybrany rodzaj usługi związanej z podróżami; oraz
  • w przypadku przekierowania użytkownika na stronę internetową lub aplikację Dostawcy Usług dla Podróżujących w celu dokonania rezerwacji możemy zebrać od tego Dostawcy Usług dla Podróżujących informacje na temat tego, czy i co zarezerwował u niego użytkownik.
 • Informacje o preferencjach:
  • wybrane preferencje związane z kontem użytkownika w serwisie Skyscanner, w tym zgody udzielone lub nieudzielone przez użytkownika, preferencje dotyczące otrzymywania e-maili, powiadomień typu push oraz pliki cookie zawierające preferencje dotyczące reklam.
 • Informacje związane z komunikacją:
  • obejmuje wiadomości otrzymane od użytkownika, takie jak uwagi, prośby o pomoc i zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych metod komunikacji elektronicznej, takich jak czat online, komunikatory internetowe lub media społecznościowe; oraz
  • metadane związane z tymi komunikatami, takie jak godzina i data ich przekazania.
 • Treści generowane lub dostarczane przez użytkowników:
  • treści przesyłane do naszych usług, w tym komentarze, zdjęcia, filmy wideo, rekomendacje, preferencje i opinie oraz metadane, takie jak godzina i data wysłania takich treści;
  • wszelkie informacje przekazywane nam w trakcie korespondencji z nami, takie jak podpisy, zdjęcia, opinie oraz, w przypadku ubiegania się o pracę w Skyscanner, szczegóły dotyczące historii zatrudnienia, wynagrodzenia i inne podobne informacje.
 • Informacje na portalach społecznościowych
  • Adres e-mail jest automatycznie pobierany przez nas z platformy społecznościowej innej firmy, z której użytkownik zalogował się do serwisu Skyscanner; oraz
  • informacje z publicznie dostępnego profilu LinkedIn (lub innego portalu społecznościowego), takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i CV do celów rekrutacji, jeśli użytkownik przekazał je osobom trzecim, a one udostępniły nam je zgodnie z ich własnymi warunkami i polityką prywatności.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Przechowujemy dane użytkowników tylko tak długo, jak tego potrzebujemy lub musimy przechowywać je zgodnie z prawem. Następnie usuwamy je lub anonimizujemy, aby nie można było zidentyfikować użytkownika. Traktujemy dane w różny sposób, w zależności od tego, do czego są wykorzystywane, ale w każdej chwili można poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak tego potrzebujemy. Zależy to od tego, w jakim celu zostały one zebrane lub czy mamy do tego podstawę prawną (na przykład w celu wykonania umowy między nami, wykonania żądanej usługi lub dla naszych uzasadnionych interesów). Zapewniamy, że jeśli nie będziemy mieli powodu lub prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub będziemy je przechowywać w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika.

Posiadamy różne zasady przechowywania danych osobowych dla różnych rodzajów danych, uwzględniające:

 • cel gromadzenia danych osobowych,
 • ile czasu zajmie osiągnięcie tego celu, oraz
 • wszelkie szczególne powody lub nadrzędne zobowiązanie prawne do przechowywania danych osobowych przez określony czas.

Jeśli użytkownik posiada u nas konto, będziemy przechowywać dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane, tak aby mógł się zalogować i korzystać z Usług Skyscanner tak długo, jak posiada konto. Możemy przechowywać przez czas nieokreślony inne informacje, takie jak aktywność na stronie internetowej powiązanej z adresem IP, które wykorzystujemy, aby pomóc nam zrozumieć naszych podróżnych, ulepszyć nasze produkty i usługi oraz chronić nasze interesy biznesowe.

Możemy także usuwać Treści Użytkownika, które mogą zawierać dane osobowe, zgodnie z naszymi Zasadami użytkowania i wskazówkami dla społeczności.

Niezależnie od długości okresu przechowywania, w pewnych okolicznościach użytkownicy mogą poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi można znaleźć w części „Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?” niniejszej polityki.

Kiedy dane osobowe użytkowników są udostępniane lub gromadzone przez osoby trzecie?

Udostępniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy jest to niezbędny element prowadzenia z nim interesów i świadczenia usług, gdy użytkownik o to poprosi lub gdy jest to konieczne z prawnego punktu widzenia. Firmy, w których użytkownik rezerwuje bilety za pośrednictwem Skyscanner (np. linie lotnicze lub hotele), gromadzą dane zgodnie z własnymi zasadami. Czasami firmy reklamujące się za pośrednictwem naszych usług mogą również zbierać informacje o użytkowniku (więcej informacji znajduje się w sekcji „Czy firma Skyscanner używa plików cookies lub innych podobnych technologii?”). Wreszcie firmy, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług, również zbierają i wykorzystują dane w naszym imieniu.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami

Dzielimy się informacjami o naszych użytkownikach z wybranymi osobami trzecimi, które świadczą nam różne usługi wspierające dostarczanie naszych usług (nazwijmy je „Zewnętrznymi Podmiotami Przetwarzającymi Informacje”). Te Zewnętrzne Podmioty Przetwarzające Informacje obejmują dostawców infrastruktury technicznej, usług obsługi klienta czy narzędzi uwierzytelniania. Wymagamy, aby Zewnętrzne Podmioty Przetwarzające Informacje w naszym imieniu robiły to na podstawie umów, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa informacji, przetwarzania ich zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów przez nas wskazanych, a nie do własnych celów Zewnętrznego Podmiotu Przetwarzającego Informacje (chyba że użytkownik wyraził na to wyraźnie swoją zgodę).

Zewnętrzny Podmiot Przetwarzający Informacje może być zlokalizowany lub przetwarzać informacje dotyczące użytkownika poza granicami kraju, w którym mieszka użytkownik. Jeśli w ramach świadczenia usług przez Zewnętrzny Podmiot Przetwarzający Informacje dane osobowe są przekazywane z Europy do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić właściwą ochronę danym osobowym w takiej lokalizacji, najczęściej poprzez zastosowanie standardowych postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i gruntownej kontroli poziomu bezpieczeństwa.

Rodzaje Zewnętrznych Podmiotów Przetwarzających Informacje, którym możemy udostępniać elementy danych osobowych użytkowników, obejmują:

 • podmioty przetwarzające płatności zatrudnione przez nas do bezpiecznego przechowywania lub przetwarzania informacji o płatnościach, takich jak dane kart kredytowych lub debetowych, niezbędnych do ułatwienia rezerwacji u Dostawców Usług dla Podróżujących – na przykład, gdy użytkownik poda nam swoje dane karty kredytowej lub debetowej, przechowujemy je w centrum danych zgodnym z PCI, dostarczanym przez wiodącą w branży firmę zewnętrzną zajmującą się przetwarzaniem płatności;
 • dostawców narzędzi do zarządzania i dystrybucji poczty e-mail – na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynów Skyscanner lub innych wiadomości marketingowych, będziemy zarządzać ich dostarczaniem do użytkownika za pomocą zewnętrznego narzędzia do dystrybucji poczty e-mail;
 • dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom - na przykład używamy tych dostawców do identyfikacji automatycznych agentów oprogramowania, które mogą zakłócać działanie naszych usług lub zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z naszych interfejsów API;
 • dostawców usług w zakresie gromadzenia i analizy danych, które umożliwiają nam skuteczne monitorowanie i optymalizację świadczenia naszych usług;
 • dostawców narzędzi do śledzenia, których używamy do monitorowania instancji, w których użytkownik kliknie na link do strony internetowej Dostawcy Usług dla Podróżujących i zostanie przekierowany z platformy Skyscanner na platformę tego Dostawcy Usług dla Podróżujących;
 • dostawców platform oprogramowania, którzy pomagają nam w komunikacji lub świadczeniu usług wsparcia klienta – na przykład zarządzamy i odpowiadamy na wszelkie wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszego centrum pomocy przy użyciu narzędzia do zarządzania komunikacją innych firm;
 • dostawców usług zarządzania rekrutacją – na przykład podczas ubiegania się o wakat w firmie Skyscanner korzystamy z narzędzia innych firm do zarządzania i przechowywania wszelkich informacji związanych z podaniem kandydata;
 • dostawców usług przechowywania danych w chmurze online i innych podstawowych usług wsparcia informatycznego; oraz
 • inne przedsiębiorstwa z grupy Skyscanner – w celu wsparcia realizacji naszych usług na rzecz użytkownika. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki następujące spółki zależne Skyscanner Limited wspierają świadczenie naszych usług:
  • Skyscanner Bulgaria EOOD (Bułgaria)
  • Distinction Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (Węgry)
  • ExperienceOn Ventures Sociedad Limitada (Hiszpania)
  • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (Chiny)
  • Skyscanner Private Limited (Singapur)
  • Skyscanner Incorporated (USA)
  • Gogobot Inc d/b/a 'Trip by Skyscanner' (USA)
  • Youbibi Technology (Shenzhen) Limited (Chiny)

Udostępnianie lub zezwalanie na gromadzenie informacji przez podmioty zewnętrzne do przetwarzania poza naszą kontrolą

W przypadku zakupu podróży u Dostawcy Usług dla Podróżujących za pośrednictwem naszej platformy rezerwacyjnej wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika w ramach procesu rezerwacji zostaną udostępnione właściwemu Dostawcy Usług dla Podróżujących i/lub osobie trzeciej, z którą zawarto umowę o świadczenie usług w jego imieniu, w celu umożliwienia przetworzenia rezerwacji. W wyniku udostępnienia przez nas w ten sposób danych osobowych użytkownika będzie miał on możliwość zapoznania się z polityką prywatności Dostawcy Usług dla Podróżujących. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami w celu zrozumienia, w jaki sposób Dostawca Usług dla Podróżujących będzie wykorzystywał informacje o użytkowniku. Możemy również udostępniać dane osobowe Dostawcy Usług dla Podróżujących w celu ich weryfikacji lub w celu wykrycia próby oszustwa.

Dane osobowe będziemy udostępniać osobom trzecim w przypadkach, w których użytkownik wyraźnie nam na to zezwoli, np. gdy prowadzimy promocję wspólnie z partnerem, a użytkownik poinstruuje nas, abyśmy udostępnili jego adres e-mail w celu otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail.

Publicznie dostępne dane osobowe zawarte w Treściach Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, podobizna oraz treść opinii i postów, mogą być przekazywane i/lub udostępniane starannie wybranym osobom trzecim, z którymi łączy nas stosunek umowny, w celu pokazywania tych treści w związku z ich produktami lub usługami związanymi z podróżowaniem. Więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi można znaleźć w części „Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika”? niniejszej Polityki.

Niektóre informacje mogą być również zbierane od użytkownika przez osoby trzecie, takie jak reklamodawcy, sieci marketingowe i podmioty stowarzyszone (patrz sekcja „Jak się reklamujemy?” poniżej) przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Na przykład adres IP i wydarzenia związane z aktywnością użytkownika, takie jak wyszukiwanie, które przeprowadził, lub strony, które przeglądał w serwisie Skyscanner, mogą być zbierane i przekazywane tym osobom trzecim, aby umożliwić im wyświetlanie odpowiednich reklam w całej sieci. Informacje zbierane w ten sposób nigdy nie zawierają imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych informacji o użytkowniku, które mogłyby umożliwić jego identyfikację w świecie offline. Więcej informacji o reklamach w serwisie Skyscanner, między innymi o tym, jak można zrezygnować z wyświetlania niektórych rodzajów reklamy, znajduje się w sekcji „Jak się reklamujemy?” niniejszej polityki oraz w naszej „Polityce plików cookie”.

Ujawnianie informacji z przyczyn prawnych i innych

Możemy ujawnić informacje dotyczące użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji naszych Zasad użytkowania lub innych zobowiązań umownych. Informacje te mogą także zostać przekazane potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy w przypadku sprzedaży firmy Skyscanner (lub jej części). Możemy także ujawnić informacje dotyczące użytkownika, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec, wykryć lub ścigać działania nielegalne lub co do których istnieje podejrzenie nielegalności, w tym oszustwo, aby zapobiec dalszym szkodom lub, jeśli to konieczne, w odpowiedzi na wiążące prawnie żądania, kroki prawne podjęte przeciwko nam lub w celu wyegzekwowania naszych praw lub roszczeń.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika?

Ochrona prywatności użytkowników jest integralną częścią naszej kultury organizacji, a my stosujemy połączenie standardowych w branży metod ochrony prywatności.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. Dostęp do danych mają tylko pracownicy grupy Skyscanner, którzy muszą mieć kontakt z informacjami o użytkowniku, aby wykonywać swoją pracę i świadczyć nasze usługi.

Niestety żadna strona internetowa ani aplikacja nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, ale stworzyliśmy program bezpieczeństwa obejmujący całą organizację, którego celem jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wykorzystuje on szereg technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk, w zależności od rodzaju przetwarzanych danych. Na przykład systemy komputerowe, których używamy do przechowywania danych, mają ograniczenia dostępu oraz serwery oparte na chmurze, które wykorzystują standardowe w branży szyfrowanie dysków. Używamy szyfrowania TLS i HTTPS w celu ochrony danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich przez Internet. Przeprowadzamy również oceny bezpieczeństwa w stosunku do Zewnętrznych Podmiotów Przetwarzających Informacje, które przetwarzają dane użytkowników.

Aby zapewnić ochronę na zasadzie „Ochrona poprzez projektowanie”, zapewniamy wszystkim pracownikom Grupy Skyscanner gruntowne szkolenia z zakresu ochrony danych i prywatności. Opracowując nasze usługi, robimy to z myślą o wykorzystywaniu jak najmniejszej ilości danych osobowych, w tym również korzystamy z technik minimalizacji wykorzystywania danych, takich jak anonimizacja i pseudonimizacja. Ponadto przy opracowywaniu lub aktualizacji naszych usług w sposób, który wiąże się z gromadzeniem lub wykorzystaniem nowych form danych osobowych przeprowadzamy ocenę wpływu na prywatność w celu zrozumienia i zmniejszenia prawdopodobieństwa niezamierzonego wpływu na użytkownika.

Gdzie przechowujemy informacje użytkowników?

Dane użytkownika są bezpiecznie przechowywane w centrach danych na całym świecie – dokładna lokalizacja zależy od tego, gdzie użytkownik znajduje się, gdy korzysta z serwisu Skyscanner. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez dostawców, którzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenia umowne dla przetwarzanych przez nich informacji. Czasami dane użytkownika mogą być przechowywane w krajach o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa, ale zawsze dokładamy wszelkich starań, aby ich standardy były zgodne z naszymi.

Informacje użytkowników przechowujemy na bezpiecznych serwerach w różnych lokalizacjach, w zależności od tego, gdzie na świecie znajduje się użytkownik, kiedy wchodzi na naszą stronę. Obecnie korzystamy z serwerów znajdujących się w Amsterdamie, Irlandii, Frankfurcie, Hongkongu, Rosji, Singapurze, Tokio i Wielkiej Brytanii. Serwery te są dostarczane i/lub obsługiwane przez osoby trzecie działające zgodnie z naszymi instrukcjami (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Kiedy udostępniamy lub zezwalamy na gromadzenie informacji użytkowników przez osoby trzecie?”).

Czasami nieuniknione jest, że dane użytkowników są przekazywane i przechowywane w krajach, które mają inne lub mniej rygorystyczne standardy ochrony i bezpieczeństwa danych niż kraj użytkownika. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa w tych krajach, zapewniamy środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony danych osobowych niezależnie od lokalizacji. Osiągamy to poprzez połączenie odpowiednich technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, a także poprzez wprowadzenie niezbędnych umów prawnych wspierających te wymagania. Na przykład dane osobowe użytkowników europejskich będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tylko wtedy, gdy wdrożono zaaprobowaną przez Komisję Europejską metodę zatwierdzania przekazywania danych.

W jaki sposób dane użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?

Podczas korzystania z naszych usług użytkownik widzi różne reklamy, a jeśli korzysta z innych platform, może również zobaczyć reklamy serwisu Skyscanner. Reklamy te mogą pochodzić od nas lub od osób trzecich i mogą być spersonalizowane, aby uczynić je bardziej odpowiednimi dla użytkownika. Informacje wykorzystywane do personalizacji reklam, które użytkownik widzi, mogą obejmować dane o tym, czego szukał w serwisie Skyscanner lub ogólne informacje o lokalizacji na poziomie miasta lub lotniska, ale nigdy nie zawierają imienia i nazwiska użytkownika, danych kontaktowych lub innych informacji, które umożliwiłyby jego identyfikację w świecie offline. Jeśli użytkownik chce zarządzać sposobem, w jaki informacje o nim są wykorzystywane do celów reklamowych, może dowiedzieć się więcej z naszej Polityki plików cookie znajdującej się poniżej.

Reklamy wyświetlane podczas używania platformy Skyscanner

Podczas korzystania z naszych usług użytkownik często widzi reklamy. Są one dostarczane przez nas bezpośrednio lub przez zewnętrznych dostawców rozwiązań reklamowych, z którymi współpracujemy (nazwijmy ich „Zewnętrznymi Podmiotami Dostarczającymi Rozwiązania Reklamowe”).

Większość z tych reklam jest zindywidualizowana, tak aby były one dla użytkownika istotne, i można je podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, reklamy spersonalizowane w oparciu o informacje zebrane od użytkownika przez nas lub Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe podczas korzystania z naszych usług, takie jak ogólna lokalizacja (według miasta lub kraju) oraz wyszukiwanie lub historia rezerwacji za pośrednictwem serwisu Skyscanner („Informacje związane z serwisem Skyscanner”). Na przykład, jeśli użytkownik zarezerwował lot do Rzymu, zobaczy reklamy hoteli w Rzymie, a nie w Paryżu (Paryż jest piękny, ale w tej sytuacji może to być nieco irytujące!). Informacje związane z serwisem Skyscanner nigdy nie zawierają imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych informacji o użytkowniku, które umożliwiłyby jego identyfikację w świecie offline. Po drugie, reklamy spersonalizowane dla użytkownika na podstawie informacji, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, a które są od użytkownika gromadzone przez Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe podczas korzystania z innych stron internetowych lub platform innych niż Skyscanner („platformy inne niż Skyscanner”). Łącznie nazywamy je reklamami „opartymi na zainteresowaniach”.

Informacje wymagane do dostarczenia tych reklam opartych na zainteresowaniach są przechowywane przez Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe oprócz adresu IP i/lub identyfikatora cookie, dzięki czemu można obsługiwać reklamy bez konieczności przechowywania przez Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe wszelkich informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika w świecie offline, takich jak imię i nazwisko lub adres.

Reklamy wyświetlane na platformach innych niż Skyscanner

Po opuszczeniu serwisu Skyscanner i korzystaniu ze stron internetowych innych niż Skyscanner użytkownik może również zobaczyć reklamy dotyczące naszych usług. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy używana platforma, która nie jest platformą Skyscanner, udostępnia przestrzeń reklamową na sprzedaż, a Skyscanner lub współpracujące z nami Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe wykupują tę przestrzeń. Podobnie jak w przypadku reklam wyświetlanych podczas korzystania z platformy Skyscanner, reklamy te mogą być spersonalizowane i wyświetlane użytkownikowi ze względu na informacje zebrane na jego temat przez Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe, zarówno podczas korzystania z naszych usług, jak i podczas korzystania z platform innych niż Skyscanner. Na przykład, jeśli użytkownik szuka lotu z Edynburga do Londynu w serwisie Skyscanner lub na innej platformie niebędącej platformą Skyscanner i poprosiliśmy Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe o wyświetlenie naszej reklamy osobom, które wyraziły zainteresowanie wyjazdem do Londynu, to Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe może przypisać użytkownika tej grupy i wyświetlić naszą reklamę.

Jak mogę kontrolować reklamy, które widzę?

Więcej informacji na temat możliwości dostosowania reklam do swoich preferencji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Czy używamy plików cookie lub podobnych technologii?

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii w ramach dostarczania, optymalizacji, personalizacji i analizy naszych usług oraz do celów reklamowych.

Używamy połączenia plików cookie i innych technologii, takich jak piksele/sieciowe sygnały nawigacyjne i kody śledzenia (wyjaśnione poniżej), do zbierania informacji do wykorzystania zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce.

Co to jest plik cookie?

Cookie to mały plik danych, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Pliki cookie rejestrują takie informacje jak preferencje i ustawienia użytkownika, pomagając nam w dostarczaniu informacji, których potrzebujemy, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej harmonijne i odpowiednie doświadczenie. Używamy również plików cookie do zapisywania informacji o eksperymentach lub nowych udoskonaleniach, które możemy przetestować, aby śledzić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług i dowiedzieć się, czy były one skuteczne.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej mogą być ustawiane przez nas, strony trzecie, z którymi współpracujemy, lub niezależne strony trzecie (takie jak reklamodawcy).

Czym są sygnalizatory sieciowe i piksele?

Sygnalizatory lub piksele internetowe to małe, przezroczyste pliki obrazów znajdujące się na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Używamy ich do zrozumienia sposobu interakcji z naszymi usługami lub w przypadku przekierowania na stronę internetową lub aplikację Dostawcy Usług dla Podróżujących. Możemy użyć piksela, aby potwierdzić, czy użytkownik przeszedł do rezerwacji i co zarezerwował. Używamy również pikseli do zbierania informacji, takich jak to, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail, abyśmy mogli poprawić naszą komunikację z użytkownikiem.

Czym są kody śledzące?

Kody śledzące to fragmenty kodu umieszczone na stronie, służące do mierzenia takich elementów jak wizyty i interakcje. Na przykład możemy przechowywać informacje w sytuacjach wymaganych przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez nakaz sądowy lub organ kontrolny.

Więcej informacji i szczegółów na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?

Jeśli użytkownik posiada konto Skyscanner, może w każdej chwili uzyskać dostęp, edytować, pobierać lub usuwać kluczowe dane osobowe związane z jego profilem, przechodząc do swojego profilu. Stąd można również zarządzać preferencjami subskrypcji i reklam.

Użytkownicy mają również prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy. Szczegółowo wyjaśniamy je poniżej. Można skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

Użytkownik ma prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, skorygować je lub usunąć, ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyskać dane osobowe, które nam przekazał, w formie ustrukturyzowanej i czytelnej dla maszyn. Ponadto użytkownik może w pewnych okolicznościach (w szczególności w przypadku, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. W przypadku gdy zwróciliśmy się do użytkownika o wyrażenie zgody, może on w każdej chwili wycofać taką zgodę. Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie jego danych przez serwis Skyscanner, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce wcześniej.

Prawa te mogą podlegać ograniczeniom – na przykład, jeśli spełnienie żądania ujawni dane osobowe innej osoby lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub co do których mamy uzasadniony interes, aby je zachować. W przypadku nierozwiązanych problemów użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

W przypadku niemożności korzystania z tych praw w sposób satysfakcjonujący za pośrednictwem Profilu można to zrobić, wysyłając list do naszego inspektora ochrony danych na adres: Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN lub drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

W przypadku nierozwiązanych problemów użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Usługi Skyscanner są świadczone przez Skyscanner Limited, spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Skyscanner Limited jest administratorem danych wszelkich informacji zebranych od użytkownika za naszym pośrednictwem.

Numer rejestracyjny naszej spółki to: 04217916 04217916

Adres naszej siedziby to: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom, WC1B 3AU.