Polityka plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018 r.

Nasza obietnica dotycząca plików cookie

Będziemy korzystać z plików cookie i innych podobnych rozwiązań technologicznych wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce i nigdy nie będziemy ich wykorzystywać do zawyżania lub zmieniania cen, które są widoczne podczas wyszukiwania w serwisie Skyscanner, ani do manipulowania popytem.

Informacje na temat niniejszej Polityki

Niezależnie od naszych Zasad użytkowania i Polityki prywatności, niniejsza Polityka plików cookie zawiera informacje o rodzajach plików cookie i innych podobnych rozwiązaniach technologicznych stosowanych na wszystkich naszych stronach internetowych, przez aplikacje na urządzenia mobilne oraz inne usługi. Od czasu do czasu sprawdzamy niniejszą Politykę, aby upewnić się, że jest ona aktualna. Jeśli wprowadzamy zmiany, zamieszczamy najnowszą wersję tutaj. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy o tym użytkownika, gdy następnym razem uzyska dostęp do naszych usług, lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W jaki sposób używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych?

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych, gdy użytkownicy korzystają z naszych usług. Pliki cookie i podobne rozwiązania technologiczne są kontrolowane przez nas bezpośrednio lub przez podmioty trzecie działające w naszym imieniu.

Używamy plików cookie, gdy potrzebujemy ich, aby świadczyć nasze usługi, optymalizować je i personalizować, aby je lepiej rozumieć i aby prezentować reklamy. Więcej informacji o sposobach zarządzania plikami cookie i podobnymi rozwiązaniami technologicznymi można znaleźć poniżej.

Więcej informacji na temat plików cookie i innych podobnych rozwiązań technologicznych

Co to są pliki cookie (ciasteczka)?

Cookie to mały plik tekstowy, który zostaje umieszczony na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej na żądanie strony internetowej, którą odwiedza użytkownik, lub przez używaną przez niego aplikację, i który przechowuje informacje przez pewien ograniczony czas.

Niektóre z plików cookie, których używamy, zostają usunięte od razu po opuszczeniu przez użytkownika naszej strony internetowej lub aplikacji, ponieważ nie potrzebujemy przechowywać zawartych w nich informacji. W odróżnieniu od nich „stałe” pliki cookie umożliwiają naszym usługom lub tagom (znacznikom) rozpoznanie użytkownika, gdy ponownie nas odwiedzi. Zostają one automatycznie wyłączone w określonym wcześniej terminie, o ile użytkownik nie usunie ich wcześniej. Stałe pliki cookie umieszczone na urządzeniu użytkownika przez serwis Skyscanner nigdy nie są przechowywane dłużej niż 2 lata od daty ostatniej wizyty na stronie. Istnieją narzędzia umożliwiające sprawdzenie terminu ważności pliku cookie; ta funkcja może być dostępna w przeglądarce internetowej.

Korzystamy także z podobnych rozwiązań technologicznych nazywanych „tagami” (lub „znacznikami”). Tagi są zaimplementowane w naszych usługach i są często używane razem z tekstowymi plikami cookie, aby umożliwiać przechowywanie informacji na urządzeniu używanym do korzystania z serwisu Skyscanner oraz przesyłanie ich na to urządzenie lub z niego na inne. Tagi często nazywa się także „śledzącymi pikselami” albo „fragmentami kodu”.

W niniejszej Polityce wszystkie te rozwiązania technologiczne nazywamy łącznie „plikami cookie”.

Kto kontroluje pliki cookie?

Pliki cookie i podobne rozwiązania technologiczne w naszych serwisach są kontrolowane przez nas bezpośrednio lub przez podmioty zewnętrzne działające w naszym imieniu. Istnieją także pliki cookie, które zaimplementowaliśmy w celach reklamowych i które są kontrolowane przez niezależne podmioty zewnętrzne. Można dowiedzieć się więcej na temat tych podmiotów zewnętrznych i sposobów rezygnacji z ich plików cookie w sekcji „W jaki sposób można wycofać zgodę na wykorzystywanie plików cookie?” niniejszej Polityki.

Kiedy używamy plików cookie?

Gdy są one nam koniecznie potrzebne do świadczenia naszych usług.

Pliki cookie są kluczowe dla właściwego funkcjonowania naszych usług. Bez nich serwis Skyscanner nie mógłby działać. Na przykład używamy tagów do zapisywania, czy użytkownik serwisu dokonał rezerwacji u dostawcy usług dla podróżujących, do którego został przekierowany przez serwis Skyscanner, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy linki pomiędzy naszymi platformami działają prawidłowo, oraz identyfikować i eliminować wszelkie problemy i błędy. Pliki cookie umożliwiają nam pamiętanie informacji, które są konieczne do określenia sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania dla danego użytkownika, w tym jego preferencji w zakresie języka czy waluty. Pozwalają nam także zapamiętać kryteria wyszukiwania – takie jak trasy, daty czy liczbę podróżnych – gdy użytkownik zmienia strony, i przekazywać te informacje dostawcom usług dla podróżnych, do których użytkownik zostaje przekierowany przez serwis Skyscanner.

Aby optymalizować i personalizować nasze usługi

Pliki cookie używane są do optymalizowania i personalizowania sposobu korzystania z usług Skyscanner. Bez nich serwis Skyscanner byłby o wiele trudniejszy w użyciu. Na przykład używamy plików cookie, aby rozpoznawać, czy osoba odwiedziła nasz serwis po raz pierwszy czy kolejny, oraz aby dostosowywać wygląd serwisu Skyscanner dzięki zapisanym preferencjom co do języka i waluty czy ostatnich wyszukiwań. Tego rodzaju pliki cookie są także używane do rozpoznawania użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do Skyscanner z różnych urządzeń, dzięki czemu jego korzystanie z serwisu jest spójne.

Aby analizować i lepiej rozumieć nasze usługi

Używamy plików cookie, aby monitorować, testować i lepiej rozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług i uzyskują do nich dostęp. Pozwala nam to podejmować ważne decyzje dotyczące rozwijania i oferowania naszego produktu, aby zaspokajać potrzeby użytkowników.

Aby prezentować reklamy

Używamy plików cookie w celu personalizowania reklam dla użytkownika przez nas samych i przez zewnętrznych dostawców reklam, z którymi współpracujemy. Więcej informacji o reklamach w serwisie Skyscanner można znaleźć w sekcji „W jaki sposób dane dotyczące użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?” naszej Polityki prywatności.

Gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskuje dostęp do naszych usług, prosimy go o potwierdzenie, że zgadza się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookie zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli nie wyrazi zgody na to, abyśmy korzystali z takich technologii lub jeśli zmieni zdanie po pewnym czasie, może wycofać swoją zgodę w sposób określony poniżej albo przestać korzystać z naszych usług.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i innymi podobnymi rozwiązaniami technologicznymi

Wycofanie zgody przy użyciu ustawień przeglądarki lub urządzenia

Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody na użycie plików cookie jest skorzystanie z ustawień przeglądarki lub urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do naszych usług. Przeglądarki internetowe takie jak Chrome, Safari, Firefox, Opera czy Edge posiadają ustawienia, które umożliwiają kontrolę nad sposobem zbierania i udostępniania informacji od użytkownika. Zazwyczaj te przeglądarki pozwalają użytkownikowi zobaczyć wszystkie pliki cookie przechowywane na jego urządzeniu, usunąć je i określić preferencje dotyczące zbierania informacji w przyszłości. Przewodniki dotyczące uzyskiwania dostępu do takich funkcji i korzystania z nich dostępne są na stronie: https://www.aboutcookies.org.

Wadą korzystania z ustawień przeglądarki lub urządzenia do wycofania zgody jest to, że to rozwiązanie wyłączy wiele plików cookie, które są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu – w wyniku tego niektóre lub wszystkie funkcje naszego serwisu mogą przestać działać. Dlatego zalecamy bardziej „celowane” podejście do wycofania zgody. Na przykład, jeśli użytkownik chce, aby pliki cookie nie były używane do przedstawiania mu reklam opartych na jego zainteresowaniach, zamiast blokowania wszystkich plików cookie może zrezygnować z konkretnej grupy plików cookie, postępując w sposób opisany poniżej.

Rezygnacja z plików cookie wykorzystywanych w celach reklamowych

Chociaż obecnie nie ma uniwersalnego przycisku, który pozwoliłby na zablokowanie wszystkich plików cookie używanych do celów reklamowych, po kliknięciu „Jak zrezygnować z reklam podmiotów zewnętrznych za pomocą plików cookie?” poniżej można dowiedzieć się, jak wstrzymać wykorzystywanie informacji o sobie do tych celów przez każdego z zewnętrznych dostawców reklam, z którymi współpracujemy (nazwijmy ich „Zewnętrznymi Dostawcami Reklam”), indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotów określających standardy w zakresie reklamowania, do których linki znajdują się poniżej. Po rezygnacji lub zablokowaniu reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez Zewnętrznych Dostawców Reklam użytkownik nie będzie już otrzymywał żadnych takich reklam w serwisie Skyscanner ani na innych stronach internetowych. Jednak w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach pochodzące od nas, gdy będzie korzystać z naszego serwisu – na przykład jeśli użytkownik szuka lotu z Londynu do Nowego Jorku, może zobaczyć reklamę hoteli w Nowym Jorku.

Wiele przeglądarek i innych podmiotów zewnętrznych oferuje specjalistyczne oprogramowanie do blokowania reklam oraz rozszerzenia i narzędzia, które pozwalają zablokować wszystkie pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych. W przypadku uzyskania dostępu do naszego serwisu za pomocą urządzenia z systemem iOS lub Android, także za pomocą jego ustawień można kontrolować sposób, w jaki informacje o użytkowniku są wykorzystywane do celów reklamowych.

Nieco przydatnych informacji na temat zarządzania i ograniczania ekspozycji na reklamy online oparte na zainteresowaniach można znaleźć na stronach internetowych: http://optout.aboutads.info, http://optout.networkadvertising.org oraz http://youronlinechoices.eu. Wykorzystując te serwisy, można zrezygnować z większości reklam opartych na zainteresowaniach prezentowanych w naszym serwisie. W przypadku chęci rezygnacji z reklam wyświetlanych przez konkretnego dostawcę reklam należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi po kliknięciu rozwijanej warstwy poniżej.

Rezygnacja z reklamy zewnętrznej za pomocą plików cookie

Należy zrezygnować z reklam na każdym urządzeniu, którego używa się do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że mechanizm rezygnacji umieszcza plik cookie na urządzeniu, więc jeśli usunie się pliki cookie z przeglądarki, „zapomni” ona o rezygnacji.

Dostawca zewnętrzny Szczegóły rezygnacji
Criteo Rezygnacja możliwa na stronie: https://www.criteo.com/privacy.
Facebook Należy postąpić zgodnie z instrukcjami dla aplikacji na urządzenia mobilne i dla Internetu/Internetu na urządzeniach mobilnych na stronie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.
Google Można zrezygnować na stronie: https://adssettings.google.com/.
Booking Buddy Więcej informacji: https://www.bookingbuddy.com/en-US/legal/.
Bing Można zrezygnować na stronie: https://choice.microsoft.com/.
Clicktripz Więcej informacji: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.
Yahoo Można zrezygnować na stronie: https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/.
Twitter Więcej informacji: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads.
Salesforce Można zrezygnować z pliku cookie SalesForce DMP na stronie: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/.
Intent Plik cookie firmy Intent Media można ustawić na stronie: https://intentmedia.com/opt-out/.
Adara http://go.adara.com/e/414092/privacy-promise/n7ygt2/548309909

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z nami w przypadku chęci zadania pytań dotyczących niniejszej Polityki lub otrzymania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookie używanych na naszych stronach internetowych.