Wiadomosci Porady Odszkodowanie za opóźniony lot. Lub za odwołany

Wszystkie artykuły

Odszkodowanie za opóźniony lot. Lub za odwołany

Odszkodowanie za opóźniony lot należy Ci się w niektórych sytuacjach. Podobnie jest z kursem odwołanym. Sprawdź swoje prawa.

Odszkodowanie za opóźniony lot – co przysługuje pasażerowi?

Dostępnych jest kilka form zadośćuczynienia i to podróżny może wybrać tę dla siebie najlepszą:

1. Rekompensata związana bezpośrednio z podróżą

Opcja 1: zwrot kosztów
Pierwsza możliwość to zwrot kosztów biletów lotniczych w ciągu 7 dni – za całość lub część podróży, tej która nie doszła do skutku, ale także tej, która się odbyła, ale okazała się już dla Ciebie bezcelowa wraz z (jeśli to zasadne) jak najwcześniejszym lotem powrotnym do miejsca, skąd zacząłeś podróż. Sprawdź też jak odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet lotniczy.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Opcja 2: zmiana planu podróży w dwóch wariantach

W grę wchodzi także inny plan podróży, czyli lot w to samo miejsce, na jak najbardziej podobnych warunkach, jak najszybciej będzie to możliwe. Kolejnym rozwiązaniem jest odtworzenie wyjazdu, tylko w późniejszym wolnym i zaakceptowanym przez Ciebie terminie.

2. Obowiązek opieki nad pasażerami

W przypadku opóźnienia lotu, już od 2 godzin przy krótszych lotach pasażerom przysługują:

a. bezpłatne posiłki i napoje – proporcjonalnie do czasu oczekiwania. Czyli im dłużej czekasz, tym więcej. To linie lotnicze powinny wyjść z taką propozycją do pasażerów. W praktyce zdarza się różnie, więc warto gromadzić rachunki, by później mieć podstawę do zwrotu kosztów

Obowiązek opieki nad pasażerami

b. nocleg w hotelu – gdy to konieczne. Tutaj wiele zależy od polityki linii lotniczych i tego, co są w stanie pasażerowi w danym momencie zaoferować. Niektóre oferują pasażerom nocleg w hotelu w pobliżu lub na terenie lotniska. Czasem jednak trzeba zapłacić samemu i później domagać się rekompensaty

c. transport na trasie lotnisko-hotel – gdy musisz tam nocować z powodu komplikacji z połączeniem lotniczym

d. możliwość komunikowania się – przewoźnik powinien zapewnić m.in. dwa połączenia z wybranymi osobami

e. informacji – masz prawo oczekiwać od linii lotniczych kompletu wiadomości o: rozwoju bieżącej sytuacji, przysługujących Ci prawach i stosownych procedurach

Czasem pasażerowi przysługuje nocleg w hotelu.

Dodatkowa wskazówka: Linie lotnicze mają obowiązek zaopiekować się Tobą. Jeśli jednak nie wykażą dobrej woli, zachowaj wszystkie poniesione rachunki za jedzenie i napoje, aby załączyć je do reklamacji. Będą one podstawą do ubiegania się od linii lotniczych o zwrot kosztów. Optymalnie będzie, jeśli udokumentujesz też ignorowanie potrzeb podróżnych przez przewoźnika np. korespondencją mailową. Straciłeś/straciłaś dokumenty lub pieniądze za granicą? Sprawdź, co robić!

3. Rozwiązanie umowy

Jeśli oczekiwanie na Twój opóźniony lot przekroczy 5 godzin, możesz zrezygnować z umowy z przewoźnikiem. A zatem domagać się zwrotu kosztów biletu i zapewnienia jak najszybszego powrotu, gdy dotarłeś/dotarłaś na miejsce zbyt późno, by zrealizować swoje plany. A tutaj dowiesz się, jak poruszać się po każdym lotnisku na śwecie.

Jakie odszkodowanie za opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od długości lotu.

  • Dla lotów krótszych o długości do 1 500 kilometrów: 250 euro
  • Dla tych w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów: 400 euro
  • W przypadku wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów: 600 euro

W Europie linie lotnicze za roszczenia pasażerów wypłacają średnio ok. 415 euro. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowania od linii lotniczych szacują, że europejscy pasażerowie mogliby w sumie ubiegać się natomiast o pulę pieniędzy liczoną w milionach euro, gdyby wiedzieli, jak dociekać swoich praw.

Jakie odszkodowanie za opóźniony lot?

Przewoźnik może wypłacić sumę o połowę mniejszą, gdy zaproponuje inny lot, w którym czas przybycia do miejsca docelowego nie różni się od pierwotnie zakładanego o określony czas. Jest on również ustalony w zależności od długości lotu.

Rodzaj lotuWysokość odszkodowaniaMaksymalna różnica między starym a nowym czasem przylotu
Dla lotów krótszych o długości do 1 500 kilometrów125 euro3 godziny
Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów200 euro3 godziny
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów300 euro4 godziny

Odszkodowanie otrzymasz w formie pieniężnej, chyba że pisemnie zgodzisz się na inną formę rekompensaty, na przykład bony podróżne.

Odszkodowanie otrzymasz w formie pieniężnej

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

1. Pierwsze kroki skieruj do linii lotniczych

Stosowne formularze reklamacyjne znajdują się także na stronach internetowych przewoźników (KLM, Lufthansa) i to z tych warto skorzystać. Możesz także wypełnić unijny wzór skargi odnoszący się do praw pasażera.

Sprawdź: Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot: poradnik dla polskiego podróżnika. Zobacz też statystyki Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dotyczące skarg pasażerów.

Czego dotyczyły skargi złożone do ULC w kwestii naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004?Liczba złożonych skarg w 2016 r. (statystyki ULC)
odwołania lotów806
opóźnienia lotów4646
odmowy przyjęcia na pokład111
pozostałe166
OGÓŁEM:5729
Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

2. Sprawdź, kto może Ci pomóc

Zapoznaj się z listą instytucji, do których pasażerowie mogą zwrócić się w przypadku naruszenia przez linie lotnicze przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Te nazwy mogą Ci się też przydać, jeśli opóźniony/odwołany lot dotyczy lotniska spoza UE, ale linia lotnicza należy do wspólnoty – wtedy sprawę załatwiaj w stosownym urzędzie w pierwszym państwie członkowskim, do którego trafisz na trasie swojej podróży.

3. Zobacz, jakie prawa Ci przysługują

Przygotuj się na ewentualne wyzwania logistyczne. Nie oznacza to, że masz od razu porzucać radość z wyjazdu, ale najlepiej przestudiować różne warianty na etapie planowania lotu. Jeśli podroż samolotem, nie będzie przebiegać po Twojej myśli, pamiętaj, że jako pasażer masz określone prawa. Znajomość przepisów w takich sytuacjach, jak spóźniony samolot lub odwołane loty, pozwoli postępować z jak największą korzyścią dla podróżującego.

Przygotuj się na wyzwania logistyczne.

Wyjątki. Kiedy nie należy się odszkodowanie?

W przypadku odwołanego lotu pasażer może domagać się odszkodowania, chyba że:

a) został o tym powiadomiony przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu,
b) zaproponowano mu optymalne warunki, czyli jak najbardziej zbliżone do pierwotnie przez niego zakładanych.

Odszkodowanie za odwołany lot

Co to dokładnie znaczy?

Informację o odwołanych lotach podróżny musi otrzymać od 14 do 7 dni przed planowym odlotem. Według nowej podróży zaproponowanej przez przewoźnika ma wyruszyć maksymalnie dwie godziny po czasie w jego początkowym planie. A dotrzeć na miejsce najwyżej cztery godziny później.

Jeśli otrzymasz wiadomość późno, czyli mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, nowa oferta przewoźnika powinna rozpoczynać się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu. A na miejsce musisz dotrzeć najpóźniej dwie godziny później niż zakładał Twój pierwszy plan podróży.

Kiedy nie należy się odszkodowanie za opóźniony lot

Czynniki zewnętrzne

Są sytuacje, kiedy nie masz co liczyć na odszkodowanie ze względu na opóźniony lot lub jego odwołanie. Chodzi o tak zwane „nadzwyczajne okoliczności”, którym przewoźnik nie jest w stanie zapobiec mimo podjęcia starań i uruchomienie wszelkich dostępnych racjonalnych środków. Jeśli boisz się latać, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Złe warunki pogodowe to "siła wyższa"

Do wydarzeń, które mieszą się w kategorii „siła wyższa” należą:

a) złe warunki pogodowe,
b) strajk wpływający na usługi lotnicze,
c) gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju.

UWAGA! Za taką okoliczność nie musi uchodzić problem techniczny. Dbanie o maszyny należy do obowiązków przewoźnika. Chyba, że przyczyni się do tego czynnik zewnętrzny, na przykład usłużny ptak, który wleci w silnik samolotu.

Jak przepisy unijne chronią pasażerów?

Dokumentem, który reguluje prawa pasażerów Unii Europejskiej jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

WE nr 261/2004 dotyczy:

a) wszystkich podróży lotniczych rozpoczynających się w Państwach Członkowskich,
b) lotów, które startują w innych krajach, ale docelowo zmierzają do tych krajów wspólnotowych i są obsługiwane przez przewoźników z tych państw.

Lotnicze prawo unijne

Prawo obejmuje każdy lot, nie ma znaczenia, czy jest czarterowy, niskobudżetowy, czy rejsowy.

Warto wiedzieć:

Lotnicze prawo unijne reguluje odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot. Jest też bardziej prezcyzyjne niż regulacje panujące w innych krajach na świecie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele zależy od polityki wizerunkowej, jaką prowadzi przewoźnik. Niektóre linie działające poza UE także przewidują odszkodowania dla podróżnych.

  • Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie

Ten artykuł został zaktualizowany 12 czerwca 2019 roku.

Skyscanner to wiodąca na świecie wyszukiwarka podróży, oferująca natychmiastowe porównanie milionów lotów, a także hoteli i wypożyczalni samochodów.