Polityka prywatności

Bez niespodzianek!

Bez niespodzianek!

Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje dotyczące użytkowników wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Zapewnimy bezpieczeństwo danych dotyczących użytkownika.

Zapewnimy bezpieczeństwo danych dotyczących użytkownika.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych otrzymanych od użytkownika.

Użytkownik ma zawsze wszystko pod kontrolą.

Użytkownik ma zawsze wszystko pod kontrolą.

Może aktualizować swój profil i preferencje w dowolnym momencie.

Informacje na temat niniejszej Polityki

Wraz z naszymi Zasadami użytkowania i Polityką plików cookie niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące użytkownika na wszystkich naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i innych usługach. Od czasu do czasu sprawdzamy niniejszą Politykę, aby upewnić się, że jest ona aktualna. Jeśli wprowadzamy zmiany, zamieszczamy jej najnowszą wersję tutaj. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy użytkownika o tym, gdy następnym razem uzyska dostęp do naszych usług lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W niniejszej Polityce wielokrotnie używa się pojęcia „dane osobowe”. Rozumiemy przez to wszelkie informacje dotyczące użytkownika jako możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje, które mogą same w sobie identyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, trasa podróży, adres protokołu internetowego („IP”), pliki cookie lub identyfikatory urządzeń, jak również informacje, które mogą nie być same w sobie jego identyfikatorami, ale które przechowujemy wraz z takimi identyfikatorami, na przykład sposób korzystania przez niego z naszych usług lub kraj, w którym przebywa, gdy z nich korzysta.

Możemy mówić tylko za siebie, więc niniejsza Polityka nie obejmuje zbierania ani wykorzystywania dotyczących użytkownika informacji przez linie lotnicze, biura podróży online, hotele, wypożyczalnie samochodów lub inne biura podróży (nazwijmy je „Dostawcami Usług dla Podróżujących”), których oferty prezentujemy. Oznacza to, że podczas dokonywania rezerwacji u Dostawcy Usług dla Podróżujących informacje dotyczące użytkownika będą przetwarzane przez tego Dostawcę Usług dla Podróżujących zgodnie z jego własną polityką prywatności i warunkami. Jednak nie należy się martwić, ponieważ zawsze podamy użytkownikowi linki, aby umożliwić mu ich przeczytanie przed dokonaniem rezerwacji.

Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Dotyczące użytkownika informacje wykorzystujemy tylko wtedy, gdy posiadamy na to jego zgodę, gdy jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług, gdy jest to konieczne do wykonywania bądź przestrzegania praw lub obowiązków prawnych albo do zwykłych celów biznesowych, takich jak określone w niniejszej Polityce.

Kiedy musimy to zrobić, aby świadczyć nasze usługi lub umożliwić wykonanie zawartej już lub zawieranej właśnie przez użytkownika umowy, dotyczącej na przykład dokonania rezerwacji u nas lub u Dostawcy Usług dla Podróżujących.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe do realizacji umów.

 • Zapewnienie dostępności i możliwości korzystania z naszych usług na określonym urządzeniu, na przykład poprzez zmianę sposobu wyświetlania informacji w zależności od typu urządzenia.
 • Generowanie wyników wyszukiwania dokonanego przez użytkownika, np. prezentacja opcji dla lotu, hotelu lub wynajmu samochodów, które najlepiej spełniają jego wymagania.
 • Przy wyborze Dostawcy Usług dla Podróżujących, u którego użytkownik chce dokonać rezerwacji:
  • przekierowanie go na platformę takiej firmy wraz z wszelkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi rozpoznanie jego i wybranej przez niego opcji podróży w serwisie Skyscanner, w tym danymi dotyczącymi jego przeglądarki lub urządzenia oraz szczegółami wyszukiwania dotyczącymi podróży; lub
  • umożliwienie dokonania tej rezerwacji w ramach naszych usług, co będzie wiązało się z zebraniem i przekazaniem przez nas temu Dostawcy Usług dla Podróżujących wszelkich informacji niezbędnych do przetworzenia rezerwacji, w tym danych kontaktowych użytkownika, jego danych paszportowych lub identyfikacyjnych oraz danych dotyczących płatności.
 • Kontaktowanie się z użytkownikiem poprzez wiadomości, powiadomienia lub alerty niezbędne do świadczenia żądanych usług, takich jak wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji lub inne istotne informacje, takie jak alerty o statusie lotu oraz powiadomienia o zmianach lub aktualizacjach naszych usług lub niniejszej Polityki, naszej Polityki plików cookie lub naszych Zasad użytkowania.
 • Odpowiadanie na wysłane przez użytkownika wiadomości, np. za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta lub na portalach społecznościowych.
 • Pokazywanie opinii, obrazów, innych treści i materiałów przesłanych przez użytkownika do spółki Skyscanner lub serwisu Skyscanner (poniżej nazywamy je „Treściami Użytkownika”) i udostępnianie mu narzędzi do zarządzania i usuwania tych treści.
 • Jeśli użytkownik założył u nas konto – utrzymywanie konta, administrowanie nim oraz zapewnienie jego aktualności i dostępności.

Ulepszanie lub optymalizacja naszych usług oraz ochrona lub wspieranie w inny sposób naszych prawnie uzasadnionych interesów. Obejmuje to dość poważne powody, takie jak zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa, ale także bardziej przyjemne, takie jak udoskonalanie produktów, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej ulepszać serwis Skyscanner dla naszych podróżnych.

Nasze prawnie uzasadnione interesy.

 • Cele bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom, na przykład poprzez przechowywanie podzbioru informacji o płatnościach, takich jak ostatnie 4 cyfry numeru karty kredytowej i adres IP, z którego zlecono płatność, lub w celu ochrony naszych usług przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych interfejsów API lub przed zautomatyzowanymi agentami oprogramowania. W tych celach możemy w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje, w wyniku których my lub Dostawca Usług dla Podróżujących, u którego użytkownik robi rezerwację, może zablokować dokonywany przez niego zakup.
 • Identyfikowanie i usuwanie usterek w naszych usługach lub obszarach wymagających poprawy poprzez wykorzystanie informacji takich jak typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja i język oraz ogólna aktywność w witrynie wraz z wszelkimi konkretnymi informacjami zwrotnymi przekazanymi nam ewentualnie przez użytkownika.
 • Świadczenie usług obsługi klienta lub pomocy w związku z wszelkimi pytaniami lub problemami napotkanymi przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Na przykład, chociaż to ostateczny Dostawca Usług dla Podróżujących odpowiada wobec użytkownika za wszelkie problemy związane z lotem, hotelem lub inną usługą dla podróżujących, którą użytkownik zarezerwował za pośrednictwem serwisu Skyscanner, jeśli użytkownik lub Dostawca Usług dla Podróżujących skontaktuje się z nami w sprawie problemu z rezerwacją, będziemy musieli użyć niektórych danych osobowych użytkownika, aby móc udzielić mu pomocy.
 • Zrozumienie i ocena tego, w jaki sposób, kiedy i dlaczego ludzie korzystają z serwisu Skyscanner w celu świadczenia, oceny, doskonalenia i optymalizacji naszych usług. Na przykład:
  • monitorowanie liczby użytkowników, którzy zostają przekierowani lub dokonują rezerwacji u Dostawców Usług dla Podróżujących, oraz szczegółów dotyczących wybranych opcji podróży do celów dokumentacji handlowej i analityki biznesowej;
  • analizowanie na poziomie połączonym (zagregowanym), co różne grupy użytkowników przeglądają lub co klikają podczas korzystania z naszych usług, aby lepiej zrozumieć, które funkcje lub funkcjonalności są bardziej popularne lub pomocne niż inne;
  • przeglądanie i moderowanie Treści Użytkownika przesłanych przez użytkowników do Usług Skyscanner;
  • przeprowadzanie testów A/B, które wyświetlają alternatywne wersje naszych usług dla różnych grup użytkowników, w celu oceny pozytywnego lub negatywnego wpływu takich zmian na doświadczenia naszych użytkowników związane z korzystaniem z naszych usług. Na przykład możemy zmienić stopień wyeksponowania przycisku, jego kolor lub umiejscowienie dla różnych użytkowników odwiedzających naszą witrynę, aby pomóc nam zrozumieć, jak ułatwić korzystanie z naszych usług lub skuteczniej zwrócić uwagę użytkowników na najważniejsze informacje; oraz
  • mierzenie skuteczności komunikacji poprzez rejestrowanie i analizowanie czy wiadomości e-mail, które wysłaliśmy do użytkowników, zostały otwarte;
 • Personalizacja naszych usług, aby korzystanie z nich było jak najbardziej pomocne, wydajne i istotne dla użytkownika. Na przykład:
  • dzięki korzystaniu z plików cookie (ciasteczek) możemy zapamiętać preferencje językowe i walutowe użytkownika, a także spersonalizować jego doświadczenie, wyróżniając lub sugerując pewne informacje lub opcje podróży, które naszym zdaniem – w oparciu o historię wyszukiwania i korzystania przez użytkownika z naszych usług – mogą być dla niego istotne;
  • jeśli użytkownik poprosił nas o wysyłanie biuletynów lub innych materiałów marketingowych, możemy dostosować czas ich wysyłania lub ich treść do tego, co naszym zdaniem będzie dla niego najbardziej interesujące, na przykład korzystając z faktu, że użytkownik niedawno szukał lotu do Barcelony, możemy zapytać, czy chce także w Barcelonie znaleźć hotel;
  • możemy wykorzystać informacje o lokalizacji użytkownika do przewidzenia, z którego lotniska prawdopodobnie będzie on chciał wylecieć lub na które wrócić; oraz
  • wyświetlanie odpowiednich reklam dotyczących naszych usług lub innych usług, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące. Na przykład jeśli wiemy, że użytkownik niedawno wyszukał lot do danej lokalizacji, możemy wyświetlić wiadomość z zapytaniem, czy chce wyszukać hotel lub samochód w tej samej lokalizacji. Patrz sekcja „W jaki sposób informacje dotyczące użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?” poniżej, aby uzyskać więcej informacji.
  • Personalizacja doświadczenia użytkownika wymaga od nas stworzenia profilu i harmonogramu jego aktywności w ramach naszych usług. Dbamy jednak o to, aby nasza działalność nie wiązała się z tworzeniem profili lub zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które mogłyby mieć dla użytkownika jakiekolwiek skutki prawne lub inne istotne konsekwencje.
  • Możemy wykorzystać dane dotyczące użytkowników do nauczenia naszych algorytmów uczenia maszynowego, żeby pomagały nam w indywidualizowaniu naszych usług. W tym celu nie będziemy wykorzystywać bezpośrednio identyfikujących informacji, takich jak dane kontaktowe czy dane dotyczące płatności.
 • Dostarczanie informacji do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych poprzez tworzenie zbiorczych (zagregowanych) baz zanonimizowanych danych, które pozwalają nam na generowanie pomocnych informacji na temat wzorców lub trendów w branży turystycznej. Możemy na przykład wykorzystywać dane wyszukiwania do monitorowania popytu na poszczególne cele podróży, aby upewnić się, że informacje na temat cen i opcji podróży, których poszukują nasi użytkownicy, są dostępne w ramach naszych usług. Informacje te są również użyteczne dla Dostawców Usług dla Podróżujących, ponieważ umożliwiają im zidentyfikowanie nowych tras lub lokalizacji, na które istnieje zapotrzebowanie, oraz oferowanie konkurencyjnych cen.
 • Kontaktowanie się z użytkownikami w celu zapraszania ich do udziału w autentycznych badaniach rynku.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, robimy to tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest istotne, adekwatne i ograniczone do tego, co jest konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane. Oczywiście zawsze dbamy o to, aby nasze prawnie uzasadnione interesy nie wpływały w nieuczciwy sposób na prawa i wolności użytkownika.

Kiedy uzyskujemy zgodę użytkownika.

Zgodę użytkownika uzyskujemy w celach takich jak:

 • wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących usług, o które użytkownik poprosił, takich jak alerty cenowe;
 • wysyłanie do użytkownika informacji w ramach marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień typu push lub innych środków, o ile użytkownik wyraził na to zgodę;
 • przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu użytkownika, jeżeli wymaga to jego zgody; oraz
 • zapisywanie i ocena uwag użytkownika, jeżeli wyrazi on zgodę na udział w indywidualnych testach dla użytkowników.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody, może on w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, korzystając z odpowiedniej funkcji systemu lub kontaktując się z nami.

W sytuacjach, w których jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania naszych praw lub obowiązków prawnych.

Możemy przechowywać i wykorzystywać informacje dotyczące użytkownika do celów związanych z ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami i audytami. Na przykład możemy przechowywać informacje w sytuacjach wymaganych przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez nakaz sądowy lub organ kontrolny. Gdy użytkownik korzysta ze swoich praw w zakresie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania, możemy zażądać od niego dokumentów identyfikacyjnych i weryfikacyjnych w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Jakie dane osobowe zbieramy?

O każdym, kto korzysta z naszych usług, są zbierane, przechowywane i przetwarzane informacje. Nie zbieramy jednak danych, które nie są nam potrzebne.

Bez odpowiednich informacji nie możemy pomóc użytkownikowi zaplanować i zarezerwować wymarzonej podróży. Gdy zatem użytkownik korzysta z naszych usług, musimy zbierać, przechowywać i udostępniać jego niektóre dane osobowe oraz prosić go o wyrażenie na to zgody zgodnie z niniejszą Polityką. Zbieramy informacje na trzy sposoby:

Użytkownik przekazuje je nam dobrowolnie.

Informacje, które podaje nam użytkownik, mogą obejmować dane osobowe potrzebne do zarezerwowania podróży dla niego i innych osób. Mogą to być daty i miejsce docelowe, które użytkownik wybierze podczas wyszukiwania, czy też podstawowe dane potrzebne do dokonania rezerwacji u Dostawcy Usług dla Podróżujących, takie jak imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe. Może to również obejmować takie treści, jak opinie lub zdjęcia przesyłane do naszych usług w celu udostępnienia ich innym podróżnym. Co najważniejsze, za każdym razem to sam użytkownik decyduje, czy poda nam tego rodzaju informacje.

Generujemy je lub pobieramy automatycznie.

Podczas gdy użytkownik korzysta z naszych usług, automatycznie generujemy lub zbieramy pewne informacje z jego komputera lub innego urządzenia. Obejmuje to takie informacje, jak adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu i przeglądarce, z których korzysta w celu uzyskania dostępu do naszych usług, adres URL strony internetowej, z której użytkownik uzyskał do nas dostęp, oraz strony osób trzecich, które użytkownik odwiedza po kliknięciu łączy, aby opuścić witrynę Skyscanner. Dotyczy to również szczegółowych informacji na temat rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu Skyscanner. Możemy również znać lokalizację użytkownika z telefonu komórkowego lub adresu IP. Pomaga nam to usprawniać działanie serwisu i przedstawiać użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Otrzymujemy je od osób trzecich

Czasami otrzymujemy informacje dotyczące użytkownika od osób trzecich, w zależności od tego, w jaki sposób on się z nami kontaktuje. Na przykład, gdy wchodzi na naszą stronę za pośrednictwem partnera promocyjnego lub loguje się na swoje konto w Skyscanner za pośrednictwem sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik dokonał rezerwacji u Dostawcy Usług dla Podróżujących, możemy zebrać od niego informacje o tym, czy użytkownik zdecydował się na podróż, co zarezerwował i czy rezerwacja się udała. Możemy także zbierać informacje dotyczące użytkownika od podmiotów zapobiegających oszustwom, z którymi współpracujemy, aby nie dopuścić do niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat i żadna osoba w tym wieku nie powinna przekazywać żadnych informacji w ramach naszych usług, na ich platformie ani za ich pośrednictwem. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 lat i usuwamy wszelkie informacje, o których dowiedzieliśmy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy je nie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka i nie za jego wyraźną zgodą oraz w jego imieniu.

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług, możemy zbierać lub przetwarzać poniższe kategorie danych osobowych na trzy różne sposoby opisane powyżej.

 • Dane do kontaktu:
  • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne informacje.
 • Dane identyfikacyjne:
  • takie jak kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który może zawierać informacje takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, narodowość czy data urodzenia.
 • Informacje o płatnościach:
  • takie jak numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności i kod weryfikacyjny podany podczas rezerwacji podróży za pośrednictwem naszych usług.
 • Informacje dotyczące podróży i rezerwacji:
  • takie jak numer referencyjny rezerwacji, historia rezerwacji, indywidualny numer identyfikacyjny PNR, informacje o tożsamości lub paszporcie oraz trasa podróży.
 • Dane demograficzne:
  • wiek, płeć, lokalizacja i preferowany język użytkownika korzystającego z naszych usług.
 • Informacje o urządzeniu i lokalizacji:
  • ogólne informacje z urządzenia użytkownika, takie jak adres IP, typ, marka, model i system operacyjny urządzenia;
  • konkretne dane lokalizacyjne oparte na danych GPS z urządzenia mobilnego (w przypadku udzielenia nam dostępu do tych informacji za pośrednictwem ustawień urządzenia); oraz
  • lokalizacja niespecyficzna w oparciu o adres IP.
 • Informacje profilujące oraz o korzystaniu:
  • historia wyszukiwania w serwisie Skyscanner i preferencje dotyczące podróży;
  • sposób interakcji z naszymi usługami, w tym czas spędzony w naszej witrynie i/lub aplikacji oraz strony i funkcje, do których użytkownik uzyskał dostęp lub z których korzystał;
  • linki, które użytkownik kliknął w celu przekierowania go do lub z naszych usług, w tym nazwa Dostawcy Usług dla Podróżujących, do którego nastąpiło przekierowanie, oraz wybrany rodzaj usługi związanej z podróżami; oraz
  • w przypadku przekierowania użytkownika na stronę internetową lub aplikację Dostawcy Usług dla Podróżujących w celu dokonania rezerwacji możemy zebrać od tego Dostawcy Usług dla Podróżujących informacje na temat tego, czy i co zarezerwował u niego użytkownik.
 • Informacje o preferencjach:
  • wybrane preferencje związane z kontem użytkownika w serwisie Skyscanner, w tym zgody udzielone lub nieudzielone przez użytkownika, preferencje dotyczące otrzymywania e-maili, powiadomień typu push oraz pliki cookie zawierające preferencje dotyczące reklam.
 • Informacje związane z komunikacją:
  • wiadomości od użytkownika, takie jak uwagi, prośby o pomoc i zapytania, otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych metod komunikacji elektronicznej, takich jak czat online, komunikatory lub media społecznościowe; oraz
  • metadane związane z tymi komunikatami, takie jak godzina i data ich przekazania.
 • Treści generowane lub dostarczane przez użytkowników:
  • treści przesyłane do naszych usług, w tym komentarze, zdjęcia, filmy wideo, rekomendacje, preferencje i opinie oraz metadane, takie jak godzina i data wysłania takich treści;
  • wszelkie informacje przekazywane nam w trakcie korespondencji użytkownika z nami, takie jak podpisy, zdjęcia, opinie oraz – w przypadku ubiegania się o pracę w Skyscanner – szczegóły dotyczące historii zatrudnienia, wynagrodzenia i inne podobne informacje.
 • Informacje na portalach społecznościowych
  • Adres e-mail jest automatycznie pobierany przez nas z platformy społecznościowej innej firmy, z której użytkownik zalogował się do serwisu Skyscanner.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak tego potrzebujemy lub musimy przechowywać je zgodnie z prawem. Następnie usuwamy je lub anonimizujemy, aby nie można było zidentyfikować użytkownika. Traktujemy dane w różny sposób, w zależności od tego, do czego są wykorzystywane, ale w dowolnym momencie użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak tego potrzebujemy. Zależy to od tego, w jakim celu zostały one zebrane lub czy mamy do tego podstawę prawną (na przykład w celu wykonania umowy między nami, świadczenia usługi zażądanej przez użytkownika lub dla naszych prawnie uzasadnionych interesów). Zapewniamy, że jeśli nie będziemy mieli powodu lub prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub będziemy je przechowywać w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.

Posiadamy inne zasady przechowywania danych osobowych dla poszczególnych rodzajów danych, uwzględniające:

 • cel zbierania danych osobowych,
 • ile czasu zajmie osiągnięcie tego celu, oraz
 • wszelkie szczególne powody lub nadrzędne zobowiązanie prawne do przechowywania danych osobowych przez określony czas.

Jeśli użytkownik posiada u nas konto, będziemy przechowywać jego dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane, tak aby mógł się zalogować i korzystać z naszych usług, tak długo, jak posiada konto. Możemy przechowywać przez czas nieokreślony inne informacje, takie jak aktywność na stronie internetowej powiązana z adresem IP, które wykorzystujemy, aby pomóc nam zrozumieć naszych podróżnych, ulepszać nasze produkty i usługi oraz chronić nasze interesy biznesowe.

Możemy także usuwać Treści Użytkownika, które mogą zawierać dane osobowe, zgodnie z naszymi Zasadami użytkowania i wskazówkami dla społeczności.

Niezależnie od długości okresu przechowywania, w pewnych okolicznościach użytkownicy mogą poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi przez użytkownika można znaleźć w sekcji „Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?” niniejszej Polityki.

Kiedy informacje dotyczące użytkowników są udostępniane osobom trzecim lub przez nich zbierane?

Udostępniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy nas o to poprosi, gdy jest to niezbędny element prowadzenia z nim interesów i świadczenia przez nas usług na jego rzecz lub gdy jest to konieczne z prawnego punktu widzenia. Firmy, w których użytkownik rezerwuje bilety za pośrednictwem Skyscanner (np. linie lotnicze lub hotele), zbierają dane zgodnie z własnymi zasadami. Czasami firmy reklamujące się za pośrednictwem naszych usług mogą również zbierać informacje dotyczące użytkownika (więcej informacji w sekcji „Czy używamy plików cookie lub innych podobnych rozwiązań technicznych?” niniejszej Polityki). Wreszcie firmy, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług, również zbierają i wykorzystują dane dotyczące użytkownika w naszym imieniu.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami

Dzielimy się informacjami o naszych użytkownikach z wybranymi osobami trzecimi, które świadczą nam różne usługi wspierające dostarczanie naszych usług (nazwijmy je „Zewnętrznymi Podmiotami Przetwarzającymi Dane”). Te Zewnętrzne Podmioty Przetwarzające Dane obejmują dostawców infrastruktury technicznej dla obsługi klienta czy narzędzi uwierzytelniania. Wymagamy, aby Zewnętrzne Podmioty Przetwarzające Dane w naszym imieniu robiły to na podstawie umów, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa informacji, przetwarzania ich zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów przez nas wskazanych, a nie do własnych celów Zewnętrznego Podmiotu Przetwarzającego Dane (chyba że użytkownik wyraził na to wyraźnie swoją zgodę).

Zewnętrzny Podmiot Przetwarzający Dane może być zlokalizowany lub przetwarzać informacje dotyczące użytkownika poza granicami kraju jego zamieszkania. Jeśli nasza współpraca z Zewnętrznym Podmiotem Przetwarzającym Dane obejmuje przekazanie danych osobowych z Europy do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić właściwą ochronę danym osobowym w takiej lokalizacji, najczęściej poprzez zastosowanie standardowych postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i gruntownej kontroli poziomu bezpieczeństwa.

Rodzaje Zewnętrznych Podmiotów Przetwarzających Dane, którym możemy udostępniać elementy danych osobowych użytkowników, obejmują:

 • podmioty przetwarzające płatności zatrudnione przez nas do bezpiecznego przechowywania lub przetwarzania informacji o płatnościach, takich jak dane kart kredytowych lub debetowych, niezbędnych do dokonywania rezerwacji u Dostawców Usług dla Podróżujących – na przykład, gdy użytkownik poda nam dane swojej karty kredytowej lub debetowej, przechowujemy je w centrum danych zgodnym z PCI, dostarczanym przez wiodącą w branży firmę zewnętrzną zajmującą się przetwarzaniem płatności;
 • dostawców narzędzi do zarządzania i dystrybucji poczty e-mail – na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynów Skyscanner lub innych wiadomości marketingowych, będziemy zarządzać ich dostarczaniem do użytkownika za pomocą zewnętrznego narzędzia do dystrybucji poczty e-mail;
 • dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom – na przykład używamy tych dostawców do identyfikowania zautomatyzowanych agentów oprogramowania, którzy mogą zakłócać działanie naszych usług, lub zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych interfejsów API;
 • dostawców usług w zakresie łączenia (agregacji) i analizy danych, które umożliwiają nam skuteczne monitorowanie i optymalizację naszych usług;
 • dostawców narzędzi do śledzenia, których używamy do monitorowania sytuacji, w których użytkownik klika link do strony internetowej Dostawcy Usług dla Podróżujących i zostaje przekierowany z platformy Skyscanner na platformę tego Dostawcy Usług dla Podróżujących;
 • dostawców platform oprogramowania, którzy pomagają nam w komunikacji lub świadczeniu usług wsparcia klienta – na przykład zarządzamy i odpowiadamy na wszelkie wiadomości wysyłane do nas przez użytkowników za pośrednictwem naszego centrum pomocy przy użyciu opracowanego przez firmę zewnętrzną narzędzia do zarządzania komunikacją;
 • dostawców usług przechowywania danych w chmurze i innych podstawowych usług wsparcia informatycznego; oraz
 • inne przedsiębiorstwa z grupy Skyscanner – w celu wsparcia realizacji naszych usług na rzecz użytkownika. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej Polityki następujące spółki zależne Skyscanner Limited wspierają świadczenie naszych usług:
  • Skyscanner Bulgaria EOOD (Bułgaria)
  • Distinction Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (Węgry)
  • ExperienceOn Ventures Sociedad Limitada (Hiszpania)
  • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (Chiny)
  • Skyscanner Private Limited (Singapur)
  • Skyscanner Incorporated (USA)
  • Gogobot Inc d/b/a 'Trip by Skyscanner' (USA)
  • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (Chiny)

Udostępnianie lub zezwalanie na zbieranie informacji dotyczących użytkowników przez podmioty zewnętrzne do przetwarzania poza naszą kontrolą

W przypadku zakupu przez użytkownika usługi związanej z podróżowaniem od Dostawcy Usług dla Podróżujących poprzez platformę naszych usług wszelkie dane osobowe, które użytkownik poda podczas dokonywania rezerwacji, zostaną udostępnione Dostawcy Usług dla Podróżujących i/lub osobie trzeciej, z którymi zawarł umowę o świadczenie usług w jego imieniu, w celu umożliwienia przetworzenia rezerwacji. W razie udostępnienia przez nas w ten sposób danych osobowych użytkownika będzie miał on możliwość wcześniejszego zapoznania się z polityką prywatności i warunkami Dostawcy Usług dla Podróżujących. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami w celu zrozumienia, w jaki sposób Dostawca Usług dla Podróżujących będzie wykorzystywał informacje dotyczące użytkownika. Możemy również udostępniać dane osobowe Dostawcy Usług dla Podróżujących w celu ich weryfikacji lub wykrycia próby oszustwa.

Aby zapobiegać i wykrywać oszustwa, możemy udostępniać informacje dotyczące użytkownika podmiotom świadczącym usługi zapobiegania oszustwom, z którymi współpracujemy („Podmioty Zapobiegające Oszustwom”).

Dostawcy Usług dla Podróżujących i Podmioty Zapobiegające Oszustwom mogą znajdować się lub przetwarzać informacje dotyczące użytkownika poza jego krajem zamieszkania. Na przykład, jeśli użytkownik rezerwuje lot w granicach danego kraju, powinien spodziewać się, że dotyczące go informacje osobiste zostaną przekazane Dostawcom Usług dla Podróżujących zlokalizowanym w tym kraju i że będą przez nie przetwarzane.. Przepisy obowiązujące w takim kraju mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, co przepisy w kraju zamieszkania użytkownika.

Dane osobowe będziemy udostępniać osobom trzecim w przypadkach, w których użytkownik wyraźnie nam na to zezwoli, np. gdy prowadzimy promocję wspólnie z partnerem, a użytkownik poinstruuje nas, abyśmy przekazali jego adres e-mail w celu otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail.

Publicznie dostępne dane osobowe zawarte w Treściach Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, wizerunek oraz treść opinii i postów, mogą być przekazywane i/lub udostępniane starannie wybranym osobom trzecim, z którymi łączy nas stosunek umowny, w celu pokazywania tych treści w związku z ich podobnymi usługami związanymi z podróżowaniem.

Możemy ujawniać i/lub udostępniać publicznie dostępne dane osobowe użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, oceny, zdjęcia z podróży i posty, starannie wybranym osobom trzecim, z którymi łączy nas stosunek umowny.

Więcej informacji na temat sposobów, w jakie użytkownik może zarządzać swoimi danymi osobowymi, można znaleźć w sekcji „Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?” niniejszej Polityki.

Niektóre informacje mogą być również zbierane od użytkownika przez osoby trzecie, takie jak reklamodawcy, sieci marketingowe i podmioty stowarzyszone (patrz sekcja „Jak się reklamujemy?” poniżej) przy użyciu plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych. Na przykład adres IP i wydarzenia związane z aktywnością użytkownika, takie jak wyszukiwanie, które przeprowadził, lub strony, które przeglądał w serwisie Skyscanner, mogą być zbierane i przekazywane tym osobom trzecim, aby umożliwić im wyświetlanie odpowiednich reklam w całej sieci. Informacje zbierane w ten sposób nigdy nie zawierają imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych informacji o użytkowniku, które mogłyby umożliwić jego identyfikację w świecie offline. Więcej informacji o reklamach w serwisie Skyscanner, między innymi o tym, jak można zrezygnować z wyświetlania niektórych rodzajów reklamy, znajduje się w sekcji „Jak się reklamujemy?” niniejszej Polityki oraz w naszej Polityce plików cookie.

Ujawnianie informacji z przyczyn prawnych i innych

Możemy ujawnić informacje dotyczące użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji naszych Zasad użytkowania lub innych zobowiązań umownych. Informacje te mogą także zostać przekazane potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy w przypadku sprzedaży firmy Skyscanner (lub jej części). Możemy także ujawnić informacje dotyczące użytkownika, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec, wykryć lub ścigać działania nielegalne lub co do których istnieje podejrzenie nielegalności, w tym oszustwo, aby zapobiec dalszym szkodom lub, jeśli to konieczne, w odpowiedzi na wiążące prawnie żądania, kroki prawne podjęte przeciwko nam lub w celu wyegzekwowania naszych praw lub roszczeń.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?

Ochrona prywatności użytkowników jest integralną częścią naszej kultury organizacji, a my stosujemy połączenie standardowych w branży metod ochrony prywatności.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Dostęp do danych mają tylko pracownicy grupy Skyscanner, którzy muszą mieć kontakt z informacjami dotyczącymi użytkowników, aby wykonywać swoją pracę i świadczyć nasze usługi.

Niestety żadna strona internetowa ani aplikacja nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa; stworzyliśmy jednak program bezpieczeństwa obejmujący całą organizację, którego celem jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wykorzystuje on szereg technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk, w zależności od rodzaju przetwarzanych danych. Na przykład systemy komputerowe, których używamy do przechowywania danych, mają ograniczenia dostępu oraz serwery oparte na chmurze, które wykorzystują standardowe w branży szyfrowanie dysków. Używamy szyfrowania TLS i HTTPS w celu ochrony danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich przez Internet. Przeprowadzamy również oceny bezpieczeństwa obejmujące Zewnętrzne Podmioty Przetwarzające Dane, które przetwarzają dane użytkowników.

Aby zapewnić ochronę na zasadzie „ochrona prywatności poprzez projektowanie”, zapewniamy wszystkim pracownikom grupy Skyscanner gruntowne szkolenia z zakresu ochrony danych i prywatności. Opracowujemy nasze usługi tak, abyśmy wykorzystywali jak najmniejszą ilość danych osobowych, np. dzięki technikom minimalizacji wykorzystywania danych, takich jak anonimizacja i pseudonimizacja. Ponadto przy opracowywaniu lub aktualizowaniu naszych usług w sposób, który wiąże się ze zbieraniem lub wykorzystywaniem nowych form danych osobowych, przeprowadzamy ocenę wpływu na prywatność w celu zrozumienia i zmniejszenia prawdopodobieństwa niezamierzonego wpływu na użytkownika.

Gdzie przechowujemy informacje dotyczące użytkowników?

Dane dotyczące użytkowników są bezpiecznie przechowywane w centrach danych na całym świecie – dokładna lokalizacja zależy od tego, gdzie konkretny użytkownik znajduje się, gdy korzysta z serwisu Skyscanner. Dane dotyczące użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez dostawców, którzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenia umowne dla przetwarzanych przez nich informacji. Czasami dane dotyczące użytkownika mogą być przechowywane w krajach o innym poziomie bezpieczeństwa niż poziom obowiązujący w jego kraju, ale zawsze dokładamy wszelkich starań, aby ich standardy były zgodne z naszymi.

Informacje zebrane od użytkowników przechowujemy na bezpiecznych serwerach w różnych lokalizacjach, w zależności od tego, gdzie na świecie znajduje się użytkownik, kiedy wchodzi na naszą stronę. Obecnie korzystamy z serwerów zlokalizowanych w Irlandii, Frankfurcie, Tokio, Singapurze i Rosji. Serwery te są udostępniane i/lub obsługiwane przez osoby trzecie działające zgodnie z naszymi instrukcjami (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Kiedy informacje dotyczące użytkowników są udostępniane osobom trzecim lub przez nich zbierane?”).

Czasami dane dotyczące użytkowników są przekazywane i przechowywane w krajach, które mają inne lub mniej rygorystyczne standardy ochrony i bezpieczeństwa danych niż kraj użytkownika. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa w tych krajach, zapewniamy środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony danych dotyczących użytkowników niezależnie od lokalizacji. Osiągamy to poprzez połączenie odpowiednich technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, a także poprzez wdrażanie niezbędnych umów prawnych wspierających te wymagania. Na przykład dane osobowe użytkowników europejskich są przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tylko wtedy, gdy w danym miejscu wdrożono zaaprobowaną przez Komisję Europejską metodę zatwierdzania przekazywania danych.

Wszelkie pytania dotyczące kroków, które podejmujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, należy kierować do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce (sekcja „Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?”).

W jaki sposób informacje dotyczące użytkowników są wykorzystywane w celach reklamowych?

Podczas korzystania z naszych usług użytkownik widzi różne reklamy, a jeśli korzysta z innych platform, może również zobaczyć reklamy serwisu Skyscanner. Reklamy te mogą pochodzić od nas lub od osób trzecich i mogą być spersonalizowane, aby uczynić je bardziej odpowiednimi dla użytkownika. Informacje wykorzystywane do personalizacji reklam, które użytkownik widzi, mogą obejmować dane o tym, czego szukał w serwisie Skyscanner, lub ogólne informacje o lokalizacji na poziomie miasta lub lotniska, ale nigdy nie zawierają imienia i nazwiska użytkownika, danych kontaktowych lub innych informacji, które umożliwiłyby jego identyfikację w świecie offline. Jeśli użytkownik chce zarządzać sposobem, w jaki informacje o nim są wykorzystywane do celów reklamowych, może dowiedzieć się więcej na ten temat poniżej lub z naszej Polityki plików cookie.

Reklama podczas korzystania z usług Skyscanner

Podczas korzystania z naszych usług użytkownik często widzi reklamy. Są one dostarczane przez nas bezpośrednio lub przez zewnętrznych dostawców rozwiązań reklamowych, z którymi współpracujemy (nazwijmy ich „Zewnętrznymi Podmiotami Dostarczającymi Rozwiązania Reklamowe”).

Większość z tych reklam jest zindywidualizowana, tak aby były one dla użytkownika istotne, i można je podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, reklamy spersonalizowane w oparciu o informacje zebrane od użytkownika przez nas lub Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe podczas korzystania z naszych usług, takie jak ogólna lokalizacja (według miasta lub kraju) oraz wyszukiwanie lub historia rezerwacji za pośrednictwem serwisu Skyscanner („Informacje związane z serwisem Skyscanner”). Na przykład, jeśli użytkownik zarezerwował lot do Rzymu, zobaczy reklamy hoteli w Rzymie, a nie w Paryżu (Paryż jest piękny, ale w tej sytuacji może to być nieco irytujące!). Informacje Związane z Serwisem Skyscanner nigdy nie zawierają imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika w świecie offline. Po drugie, reklamy spersonalizowane dla użytkownika na podstawie informacji, których nie widzimy i nad którymi nie mamy żadnej kontroli, a które są od użytkownika zbierane przez Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych lub platform innych niż Skyscanner („platformy inne niż Skyscanner”). Łącznie nazywamy je reklamami „opartymi na zainteresowaniach”.

Informacje wymagane do dostarczenia tych reklam opartych na zainteresowaniach są przechowywane przez Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe wraz z adresem IP i/lub identyfikatorem cookie, dzięki czemu użytkownik widzi reklamy bez konieczności przechowywania przez Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe jakichkolwiek informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika w świecie offline, takich jak imię i nazwisko lub adres.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam, możemy także wykorzystywać informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, do pokazywania mu w serwisie Skyscanner spersonalizowanych reklam, materiałów marketingowych i promocji lub wysyłania mu wiadomości, o ile wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Na przykład, jeśli użytkownik zarezerwował lot za pośrednictwem serwisu Skyscanner lub został przekierowany w tym celu z serwisu Skyscanner na stronę jednego z naszych partnerów, aby tam zrobić rezerwację, możemy wykorzystać informacje zebrane za pomocą plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych do spersonalizowania reklam, które mu wyświetlamy lub do wysyłania mu spersonalizowanych wiadomości marketingowych związanych z jego rezerwacją w oparciu o informacje takie, jak kierunek lub termin podróży, wybrane przez niego usługi czy wybrany dostawca usług dla podróżujących. Możemy także wykorzystać te dane do przedstawienia mu informacji na temat celu jego podróży, np. przewodników po mieście lub aktualnych informacji o pogodzie, oraz do poproszenia go o wystawienie ocen i przekazanie rekomendacji związanych z miejscami, które odwiedził.

Reklamy wyświetlane na platformach innych niż Skyscanner

Po opuszczeniu serwisu Skyscanner i korzystaniu ze stron internetowych innych niż Skyscanner użytkownik może również zobaczyć reklamy dotyczące naszych usług. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy używana platforma inna niż Skyscanner udostępnia przestrzeń reklamową na sprzedaż, a Skyscanner lub współpracujące z nami Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe wykupują tę przestrzeń. Podobnie jak w przypadku reklam wyświetlanych podczas korzystania z platformy Skyscanner, reklamy te mogą być spersonalizowane i wyświetlane użytkownikowi ze względu na informacje zebrane na jego temat przez Zewnętrzne Podmioty Dostarczające Rozwiązania Reklamowe, zarówno gdy użytkownik korzystał z naszych usług, jak i platform innych niż Skyscanner. Na przykład, jeśli użytkownik szuka lotu z Edynburga do Londynu w serwisie Skyscanner lub na platformie innej niż Skyscanner i poprosiliśmy Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe o wyświetlenie naszej reklamy osobom, które wyraziły zainteresowanie wyjazdem do Londynu, to Zewnętrzny Podmiot Dostarczający Rozwiązania Reklamowe może przypisać użytkownika do tej grupy i wyświetlić naszą reklamę.

Jak można kontrolować oglądane przez siebie reklamy?

Więcej informacji na temat możliwości dostosowania reklam do swoich preferencji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Czy używamy plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych?

Używamy plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych w celu dostarczania, optymalizacji, personalizacji i analizy naszych usług oraz do celów reklamowych.

Używamy połączenia plików cookie i innych rozwiązań technicznych, takich jak piksele/sieciowe sygnały nawigacyjne i kody śledzenia (wyjaśnione poniżej), do zbierania informacji do wykorzystania zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce.

Co to jest plik cookie?

Cookie to mały plik danych, który jest przechowywany na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie rejestrują takie informacje jak preferencje i ustawienia użytkownika, pomagając nam w dostarczaniu informacji, których potrzebujemy, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej harmonijne i odpowiednie doświadczenie. Używamy również plików cookie do zapisywania informacji o eksperymentach lub nowych udoskonaleniach, które możemy testować, aby śledzić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług i dowiedzieć się, czy były one skuteczne.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej mogą być ustawiane przez nas, osoby trzecie, z którymi współpracujemy, lub niezależne osoby trzecie (takie jak reklamodawcy).

Czym są sygnalizatory sieciowe i piksele?

Sygnalizatory lub piksele internetowe to małe pliki zawierające przezroczyste obrazy umieszczane na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Używamy ich, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług lub czy został przekierowany na stronę internetową lub do aplikacji Dostawcy Usług dla Podróżujących. Możemy użyć piksela, aby potwierdzić, czy użytkownik przeszedł do rezerwacji i co zarezerwował. Używamy również pikseli do zbierania informacji, takich jak to, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail, abyśmy mogli poprawić naszą komunikację z użytkownikiem.

Czym są kody śledzące?

Kody śledzące to fragmenty kodu umieszczone na stronie, służące do mierzenia takich elementów jak wizyty i interakcje. Używamy kodów śledzących, aby dowiedzieć się więcej o sposobie interakcji użytkownika z naszymi usługami, reklamach, które widzi użytkownik i – bardziej ogólnie – sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług.

Więcej informacji i szczegółów na temat typów plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych, z których korzystamy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Jakie są opcje wyboru i prawa użytkownika?

Jeśli użytkownik posiada konto Skyscanner, może – poprzez przejście do swojego profilu – w dowolnym momencie uzyskać dostęp do kluczowych danych osobowych związanych z jego profilem, edytować je, pobierać lub usuwać. Stąd może również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi subskrypcji i marketingu.

Użytkownicy mają również prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które posiadamy. Szczegółowo wyjaśniamy je poniżej. Można skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, może dowiedzieć się więcej na temat swoich praw z tytułu Ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności.

Użytkownik ma prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, skorygować je lub usunąć, ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyskać dane osobowe, które nam przekazał, w formie ustrukturyzowanej i czytelnej dla maszyn. Ponadto użytkownik może w pewnych okolicznościach (w szczególności w przypadku, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. W przypadku gdy zwróciliśmy się do użytkownika o wyrażenie zgody, może on wycofać ją w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie jego danych przez serwis Skyscanner, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce wcześniej.

Prawa te mogą podlegać ograniczeniom – na przykład, jeśli spełnienie żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub co do zachowania których mamy prawnie uzasadniony interes. W przypadku nierozwiązanych problemów użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

W przypadku niemożności korzystania z tych praw w sposób satysfakcjonujący za pośrednictwem Profilu użytkownik może to zrobić, wysyłając list do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN lub drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

W przypadku nierozwiązanych problemów użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Usługi Skyscanner są świadczone przez Skyscanner Limited, spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Skyscanner Limited jest administratorem danych w stosunku do wszelkich informacji zebranych przez nas od użytkowników.

Numer rejestracyjny naszej spółki to: 04217916

Adres naszej siedziby to: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom (Wielka Brytania), WC1B 3AU.